• Alan Brochstein, CFA
  $CHS sold off on the FOSL debacle but has no European stores
  5/10/12
  Reply (2)
  • Maria Auziliadora: They don't I know that
   5/10/12
  • Maria Auziliadora: Profit taking
   5/10/12