Amit Chokshi, CFA

Hedge fund manager, long/short equity, bonds
Amit Chokshi, CFA
Hedge fund manager, long/short equity, bonds
Contributor since: 2006
Company: Kinnaras Capital Managemen LLC
Amit Chokshi, CFA, Contributor
hedge fund manager, long/short equity, bonds