Biotech Hawk
Long/short equity, contrarian, biotech, small-cap
Biotech Hawk
Contributor since: 2014