Brian Hikisch, CFA
Long/short equity, macro, value, contrarian
Brian Hikisch, CFA
Contributor since: 2015