• Mike Mezzadri
    SAP's Apotheker Says 2009 Still 'Hard Year to Predict' - thanks for your brilliant analysis
    10/28/09
    Reply