• Mr. Massive
  CCJ 10% of portfolio, trimmed MCPIQ
  11/3/11
  Reply (2)
  • Mr. Massive: 75% cash, 10% CCJ , 10% MCPIQ, 5% GTU
   11/3/11
  • miscon2: Like yer transparency, mm. Good community spirit.
   11/3/11