Nocturnian
Long/short equity, macro, tech, fundamental analysis
Nocturnian
Contributor since: 2015