Redrut
Long/short equity, medium-term horizon, eCommerce
Redrut
Contributor since: 2013
Company: RedRut Equity School
John Zhang, Contributor
Mike Young, Contributor