Seeking Alpha
 

Ford Otomotiv Sanayi AS ADR (FOVSY)

- OTCPK - Current
 • Emerging Market Skeptic | Send Message 25 Aug 2014

  Full list of Turkey ADRs at http://tinyurl.com/myrnjpl $TUR $TKC $TKF $CEE $ACKAY $ERELY $FOVSY $KHOLY $TRKNF $TKGBF $THBIF $TKYVY
  Reply
   Visit Seeking Alpha's
   FOVSY vs. ETF Alternatives
   Company Description
   Currently, there's no company description for FOVSY.
   Country: Turkey