Ford Otomotiv Sanayi AS ADR(FOVSY)- OTCPK - Current
  • Emerging Market Skeptic | Send Message 25 Aug 2014

    Full list of Turkey ADRs at http://tinyurl.com/myrnjpl $TUR $TKC $TKF $CEE $ACKAY $ERELY $FOVSY $KHOLY $TRKNF $TKGBF $THBIF $TKYVY
    Reply