GPRC
Guanwei Recycling Corp.NASDAQ
GPRC is defunct.