SVKCF
Svenska Cell Ab ScaOTC Markets
SVKCF is defunct.