• freefdawatchlist
    http://bit.ly/Utz3yp STOCKS FOR NOV 16TH: $GPS, $ADSK, $MRVL, $DVAX, $NUGT, $DUST
    11/15/12
    Reply