Seeking Alpha
  • det9
    Shorted $YOKU 19.53. Stop 19.83
    1/3/13
    Reply