Nocturnian
Long/short equity, macro, tech, fundamental analysis
Long/short equity, macro, tech, fundamental analysis
Member since: 2013