Zhongjian Xia
Long/short equity, contrarian, macro
Long/short equity, contrarian, macro
Member since: 2013
Michael Blair, Contributor
Mark Gomes, Contributor