Tech Guru
Long/short equity, biotech, healthcare, tech
Long/short equity, biotech, healthcare, tech
Member since: 2012