Zipper0
Long/short equity, long-term horizon
Long/short equity, long-term horizon
Member since: 2013