Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My company:
Investing Ideas
My blog:
Investing Ideas
View Nojus' Instablogs on:
 • 2015 M. Sausio 29 D. Biržos Apžvalga

  Ketvirtadienį biržose dar dominavo pesimistinės nuotaikos, nežiūrint, kad OMXV indeksas kilo 1.44%. Vilniaus indeksą kėlė TEO LT akcijos po 4Q veiklos rezultatų paskelbimo. Rinkos dalyviai teigiamai vertino paskutinio ketvirčio pajamų ir pelno augimą ir nekreipė dėmesio į metinių rezultatų mažėjimą.

  Aktyviausios šiandien buvo estiškos akcijos. Jas labiau pardavinėjo nei pirko.


  1 pav. 2015 m. sausio 28 d. TEO LT, AB valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 dieną.
  Bendros TEO įmonių grupės 2014 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos buvo 185 mln. litų (53,4 mln. eurų) ir, palyginti su 2013 m. ketvirtojo ketvirčio pajamomis - 179 mln. litų (51,8 mln. eurų), padidėjo 3,2 procento. 2014 m. dvylikos mėnesių bendros pajamos sudarė 698 mln. litų (202,3 mln. eurų) ir, palyginti su 2013 m. dvylikos mėnesių pajamomis - 721 mln. litų (208,7 mln. eurų), sumažėjo 3,1 procento.
  2014 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA buvo 67 mln. litų (19,3 mln. eurų) ir, palyginti su 2013 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA - 65 mln. litų (18,9 mln. eurų), padidėjo 2,3 procento. 2014 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA marža sudarė 36,1 proc. (2013 m. - 36,4 procento). 2014 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 271 mln. litų (78,5 mln. eurų) ir, palyginti su 2013 m. dvylikos mėnesių EBITDA - 293 mln. litų (84,8 mln. eurų), sumažėjo 7,4 procento. EBITDA marža sumažėjo ir sudarė 38,8 proc. (2013 m. - 40,6 procento). Per metus EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, sumažėjo 3,7 proc., o EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, siekė 41,1 procento.
  2014 m. ketvirtojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2013 m. to paties ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio - 34 mln. litų (9,9 mln. eurų), padidėjo 2,9 proc. ir sudarė 35 mln. litų (10,2 mln. eurų). 2014 m. dvylikos mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2013 m. to paties laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio - 166 mln. litų (47,9 mln. eurų), sumažėjo 11,5 proc. ir sudarė 147 mln. litų (42,4 mln. eurų). Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio ir neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, buvo 4,8 proc. mažesnis nei 2013 m. dvylikos mėnesių pelnas.
  2014 m. spalio-gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2013 m. to paties laikotarpio pelnu - 31 mln. litų (8,9 mln. eurų), padidėjo 3,8 proc. ir sudarė 32 mln. litų (9,3 mln. eurų). 2014 m. ketvirtojo ketvirčio pelno marža buvo 17,4 proc. (prieš metus - 17,3 procento). 2014 m. sausio-gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2013 m. to paties laikotarpio pelnu - 149 mln. litų (43,2 mln. eurų), sumažėjo 11,9 proc. ir sudarė 131 mln. litų (38,1 mln. eurų). Pelno marža sudarė 18,8 proc. (prieš metus - 20,7 procento). Laikotarpio pelnas, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, buvo 4,5 proc. mažesnis nei 2013 m. sausio-gruodžio pelnas, o pelno marža, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, siekė 21,1 procento.
  Vadovybės komentaras apie 2014 m. dvylikos mėnesių Bendrovės veiklos rezultatus:
  "2014 m. ketvirtasis ketvirtis buvo sėkmingas: didėjo pajamos ir EBITDA, rekordiškai didėjo naujų klientų skaičius bei gerėjo klientų pasitenkinimo rodikliai. Palyginti su ankstesnių metų duomenimis, 2014 ketvirtąjį ketvirtį veiklos sąnaudos, neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos, sumažėjo 16 proc., o EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių išlaidų, metų pabaigoje sudarė 41,1 proc. ir buvo beveik tokia pat kaip prieš metus.
  Per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį pajamos padidėjo 3,2 proc. ir tai buvo pirmas ketvirtis per paskutinius dvejus metus, kai pajamos augo. Veiklos sąnaudos buvo stabilios, o 2014 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, padidėjo 3,5 procento. Pajamos iš ne balso paslaugų padidėjo 5 proc. ir ketvirtąjį ketvirtį sudarė 61,2 proc. bendrų pajamų. Naujų IPTV klientų skaičius per ketvirtį padidėjo 7,6 tūkst. - tai geriausias rezultatas nuo paslaugos teikimo pradžios. Plačiajuosčio interneto (išskyrus Wi-Fi) prieigų skaičius per ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 5,7 tūkst. - visos jos buvo šviesolaidinės. Sutelkus dėmesį paslaugų rinkinių, į kuriuos įeina balso paslaugos, pardavimą, šio ketvirčio telefono linijų atsijungimų skaičius buvo mažiausias per pastaruosius trejus metus.
  Ketvirtąjį ketvirtį TEO pradėjo teikti naujos kartos interneto televizijos paslaugą „Interneto.tv" kaip atskirą paslaugą. Gruodį buvo pristatyta ir nauja paslauga „Internetas visur", kurią TEO kartu su „Omnitel" teikia verslo klientams. Išmanioji TEO televizija pelnė aukso medalį konkurse „Lietuvos metų gaminys 2014". TEO buvo pripažinta viena geriausiai antikorupcines iniciatyvas įgyvendinanti įmone Lietuvoje ir gavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apdovanojimą. Per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė sumažino įstatinį kapitalą ir išmokėjo 194 mln. litų (56,2 mln. eurų) akcininkams.
  2014 m. bendrovės veikloje buvo nemažai reikšmingų pasiekimų: TEO interneto vartotojų skaičius, įskaičiavus Wi-Fi, viršijo pusę milijono ir 2014 m. pabaigoje sudarė 517 tūkst. (371 tūkst. neįskaičiavus Wi-Fi). Vartotojų, turinčių šviesolaidinę prieigą, skaičius siekė 201 tūkst., t. y. per metus padidėjo 20 tūkst. arba 11 procentų. O IPTV vartotojų skaičius padidėjo rekordiškai - 24 proc., iki 131 tūkstančių.
  Kalbant apie bendras pajamas, jos 2014 m. sumažėjo 3,1 procento. Pajamų iš gyventojų sumažėjo 1,3 proc., iš verslo - 7 procentais. Dėl teigiamų tendencijų balso tranzito versle, pajamos iš operatorių padidėjo 2,2 procento. Dėl plačiajuosčio interneto ir IPTV klientų skaičiaus augimo bei didesnio IT prekių ir įrangos pardavimo per metus pajamos iš ne balso paslaugų padidėjo 1,3 procento. Jų dalis pirmą kartą viršijo 60 proc. bendrų pajamų. 2014 m. neigiamą įtaką pajamoms darė mažėjančios pajamos iš fiksuotojo balso telefonijos paslaugų (sumažėjo 9,1 proc.), nes mažėjo naudojamų telefono linijų skaičius, nors kiek lėčiau nei ankstesniais metais. Per paskutiniuosius dvylika mėnesių balso telefonijos vartotojų skaičius sumažėjo 7 proc., gyventojų ir verslo klientų pokalbių srautas sumažėjo atitinkamai 15,4 ir 11,4 proc., o bendras skambučių į mobiliuosius tinklus srautas padidėjo 29,6 procento.
  Veiklos efektyvumo didinimo programa ir naujos organizacijos valdymo struktūros įdiegimas, dėl ko Bendrovė per metus patyrė nemenkų vienkartinių išlaidų darbuotojų išeitinėmis išmokoms, lėmė, kad veiklos sąnaudos buvo beveik tokios pat kaip 2013 m. (0,1 proc. mažesnės). Veiklos sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių išlaidų ir prekių bei paslaugų savikainos, sumažėjo 10,5 proc., o prekių ir paslaugų savikaina dėl didesnio IT prekių ir vartotojų įrangos pardavimo bei tranzito srauto padidėjo 8,7 procento. 2014 m. laisvieji pinigų srautai sudarė 139 mln. litų (40,2 mln. eurų) ir, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 3,8 procento. Teigiamas pokytis - blogų skolų sumažėjo 50 proc. ir jos sudarė tik 0,16 proc. bendrų pajamų. 2014 m. naudojamo kapitalo rodiklis siekė 15,2 proc. (2013 m. - 16,4 proc.), o nuosavybės pelno norma buvo 13,8 proc. (2013 m. - 14,7 proc.). Per 2014 m. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių išlaidų, sumažėjo 3,7 proc. ir sudarė 287 mln. litų (83,1 mln. eurų), o EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių išlaidų, buvo beveik tokia pat, kaip prieš metus - siekė 41,1 proc. (2013 m. - 41,1 procento)."
  Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


  2 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


  3 pav. Tallinna Kaubamaja Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


  4 pav. Klaipėdos naftos akcijų kaina bando atsigauti.


  5 pav. Tallinna Vesi pildymosi signalas @14.51.


  6 pav. Agrowill Group pirkimo signalas @0.234.

  7 pav. Lietuvos dujų akcijų kaina laisvame kritime su augančia apyvarta. Sunkus bus atkalbėti nuo naujų dugnų paieškos...

  Jan 29 10:55 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Sausio 28 D. Biržos Apžvalga

  Trečiadienį Baltijos rinkose prekyba buvo itin sekli, nuotaikos neaiškios. Nors visi indeksai raudonavo, kilusių ir kritusių akcijų kainų skaičius vienodas.
  Naujienų, galinčių išjudinti rinką, šiandien nebuvo. Ramybė ir tyla biržoje. Laukiama metinių rezultatų. Rytoj rezultatus paskelbs TEO LT. Tradiciškai, po sesijos.


  1 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje formuojasi palaikymas ties 1.81.


  2 pav. Lietuvos dujų akcijų kaina toliau krenta gap'ais. Investuotojai mėto akcijas didėjančiomis apyvartomis. Neperkam.


  3 pav. Amber Grid pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


  4 pav. Klaipėdos naftos akcijų kaina vėl patraukė į pietus. Su gap'u ir augančia apyvarta perlipta per raudoną balansą. „Pietų krypties" procesas dar labiau suintensyvėjo. Pirkti rizikinga.


  5 pav. Linas Agro Group pozicijoje pramuštas pasipriešinimas. Tik apyvartomis pramušimas nepalaikomas...


  6 pav. Pieno žvaigždžių akcijų kaina pasiekė palaikymą ties 1.51. Daug šansų, kad palaikymas neatsilaikys. Pirkti rizikinga.


  7 pav. Šiaulių banko pildymosi signalas @0.276.

  8 pav. Grigiškių pirkimo signalas @ 1.05.

  Jan 28 12:51 PM | Link | Comment!
 • 2015 M. Sausio 27 D. BiržOs ApžValga

  Kadangi šiandien Baltijos rinkose dominuoja lietuviškos akcijos, vadinasi pas estus instituciniai nebuvo užsukę. Tai jie jau apsipirko ir toliau kelti kainų neketina. Gerai pralauks korekciją.
  Antra diena visi indeksai raudonuoja. Lietuviškos akcijos išsiskyrė šiandien kritimu. Didžiausią apyvartą nepakitusia kaina sugeneravo Pieno žvaigždžių akcijos užbiržiniais sandoriais. Tikriausiai, sulauksime pranešimų.


  1 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 300 akcijų.


  2 pav. AB „Utenos trikotažas" gavo East Capital pranešimą apie balsavimo teisių netekimą (žr. prisegtą bylą). Deklaruojama peržengimo riba - 5%, ribos peržengimo priežastis - AB Utenos trikotažas įstatinio kapitalo didinimas.


  3 pav. 2014 metų 12 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland" įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland" akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 90,7 tūkst. eurų (313 tūkst. litų).
  Bendrovės pelnas apima finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.
  Papildoma informacija:
  Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę „INVL Baltic Farmland" bendrovės nuosavas kapitalas 2014 metų pabaigoje sudarė 9,9 mln. eurų (34,3 mln. litų), arba po 3,02 euro akcijai.
  Apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės per antrines įmones valdanti „INVL Baltic Farmland" veiklą pradėjo 2014 m. balandžio pabaigoje po atskyrimo nuo vienos didžiausių Lietuvoje turtą valdančių ir investuojančių bendrovių „Invalda LT", todėl bendrovės pajamos ir pelnas skelbiami tik už pirmuosius aštuonis veiklos mėnesius, per kuriuos uždirbta 90,7 tūkst. eurų (313 tūkst. litų) grynojo pelno.
  „INVL Baltic Farmland" akcijos yra tinkamos ne spekuliacinio kainos prieaugio laukiantiems investuotojams, o tiems, kuriuos tenkina galimybė iš žemės nuomos gauti didesnį pajamingumą nei iš indėlių palūkanos bankuose ir uždirbti iš žemės vertės augimo.

  AB „INVL Baltic Farmland" (įmonės kodas 303299781, registracijos adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad AB „INVL Baltic Farmland" akcijų kaina NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra daugiau kaip 5 proc. mažesnė nei „INVL Baltic Farmland" nuosavo kapitalo vertė tenkanti vienai akcijai (3,017 eurai) bei vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas. Akcijas supirkti numatyta NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje per oficialaus siūlymo rinką. Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.
  Akcijų supirkimo pradžia: 2015 m. sausio 29 d.
  Akcijų supirkimo pabaiga 2015 m. vasario 26 d.
  Maksimalus superkamų akcijų kiekis: 16 471 vnt.
  Akcijų supirkimo kaina: 2,86 euro už vieną akciją.
  Akcijos kaina su padidėjusia apyvarta priartėjo prie supirkimo kainos.


  4 pav. LESTO akcijų kaina dideliais žingsniai žengia į korekciją. Suveikė dar vienas pardavimo signalas.


  5 pav. Aprangos pirkimo signalas @2.67.


  6 pav. City Service pardavimo signalas @1.67.


  7 pav. TEO LT akcijų kaina užpildė gap'ą. Ar palaikymas ties 1.01 atsilaikys?


  8 pav. Lietuvos dujų kaina pralaužė palaikymą. Suveikė pardavimo signalas.

  Jan 27 11:13 AM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.