Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My company:
Investing Ideas
My blog:
Investing Ideas
View Nojus' Instablogs on:
 • 2014 M. Lapkričio 26 D. Biržos Apžvalga

  Jau pasirodė pirmieji iš paskutiniųjų sąrašo pranešimai apie IIIQ veiklos rezultatus. Kol kas jie visiškai nedžiugina, kaip kad rezultatais džiaugėsi JAV bendrovių akcininkai. Pas priešingai, pas mus nuostolių liūnas.
  Bet dar turim laiko sulaukti kitų bendrovių rezultatų.
  Šiandien aktyvumu vėl pasižymėjo estiškos akcijos. Tallink Grupp akcijų kaina ant bangos ir šiandien kilo su apyvarta siekiančia trečdalį visos rinkos apyvarta.
  Lietuviai dainavo ditirambus (švelniai tariant) TEO LT akcijoms. Jų kaina šiandien pakilo net 4.21%.
  Toks įspūdis, kad Baltijos rinkose ganosi stambus institucinis buliukas.


  1 pav. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus - 0,3 mln. Lt (0,1 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo patirtas 1,0 mln. litų (0,3 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą.
  2014 m. 9 mėn. pardavimų pajamos sudaro 9,1 mln. Lt (2,6 mln. eurų) ir lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 19 procentų. Sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo nepalanki situacija koncentruotų sulčių rinkoje.


  2 pav. Įmonių grupės „ALITA", AB 2014 m. 9 mėnesių neaudituotas konsoliduotas veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus - 1,0 mln. Lt (0,3 mln. EUR) pelnas prieš apmokestinimą. Lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu rezultatas pagerėjo 1,7 mln. Lt (0,5 mln. EUR). Teigiamus finansinių rezultatų pokyčius lėmė sparčiai didėjantis eksportas bei pasiteisinanti rinkodaros strategija Lietuvos rinkoje.
  2014 m. 9 mėnesių konsoliduotos pardavimų pajamos sudarė 58,6 mln. Lt (17,0 mln. EUR) ir lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu išaugo 2%. Tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. pajamos sudarė 57,5 mln. Lt (16,6 mln. EUR).


  3 pav. AB „Utenos trikotažas" grupė per 2014 m. 9 mėn. uždirbo 4,2 mln. Lt (1,2 mln. EUR) veiklos pelno, kai per tą patį 2013 m. laikotarpį veiklos pelnas siekė 1,1 mln. Lt (0,3 mln. EUR).
  AB „Utenos trikotažas" per 2014 m. 9 mėn. uždirbo 2,3 mln. Lt (0,7 mln. EUR) veiklos pelno, kai per 2013 m. tuo pačiu metu buvo patirta 0,05 mln. Lt (0,02 mln. EUR) veiklos nuostolio.
  „Gerėjantys įmonės veiklos rezultatai rodo, kad naujoji „Utenos trikotažo" strategija, orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybą, įgauna pagreitį. Ypač auga gaminių iš vilnos ir įvairių modifikacijų su vilna pardavimai ir pelningumas. Praėjusią savaitę Vilniuje atidaryta pirmoji „ABOUT Baltic Underwear" parduotuvė, kuri padės šio prekės ženklo žinomumo didinimui ir planuojamam franšizės verslo modelio vystymui. Didžiausias dėmesys ir toliau išlieka inovatyvių medžiagų kūrimui ir naujų klientų paieškai", - sako AB „Utenos trikotažas" generalinis direktorius Gintautas Bareika.
  Finansinėje veikloje apskaitytas Ukrainos valiutos kurso (UAH) nuvertėjimo nuostolis dėl politinės situacijos Ukrainoje iš esmės neturėjo įtakos nei grupės, nei bendrovės pinigų srautams, tačiau per 2014 m. 9 mėn. konsoliduotus grupės rezultatus pablogino 6,6 mln. Lt (1,9 mln. EUR), kai tuo tarpu 2013 m. analogišku laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokytis buvo neigiamas ir lygus 0,6 mln. Lt (0,2 mln. EUR).
  Tai lėmė, jog per 2014 m. 9 mėn. AB ,,Utenos trikotažas" grupė patyrė 4,3 mln. Lt (1,2 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2013 m. 9 mėn. patirta 1,5 mln. Lt (0,4 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
  Šis labiau techninis valiutinių straipsnių perskaičiavimo rezultatas nėra susijęs su bendrovės (Grupės) įprastine veikla, tačiau, įtrauktas į pelno/nuostolio ataskaitą, reikšmingai įtakoja rezultatus. Bendrovė konsultuojasi su nepriklausomais auditoriais ir ieško sprendimo, kaip įmonės finansinėje atskaitomybėje šį techninį valiutos kurso svyravimą atspindėti tinkamai.
  Per 2014 m. 9 mėn. AB ,,Utenos trikotažas" uždirbo 0,4 mln. Lt (0,1 mln. EUR) pelno iki mokesčių, kai per 2013 m. tą patį laikotarpį patyrė 1,8 mln. Lt (0,5 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.


  4 pav. Tallink Grupp akcijų kainos augimas gali išsekti visiškai. Didele apyvarta gali būti uždėtas stogas @0.688. Proveržį matėme vakar.


  5 pav. Vakar siūlėme pildytis TEO LT akcijas. Šiandiena jos buvo aktyviai perkamos. Labai aktyviai. Po tokio šuolio atokvėpis būtų labai natūralus.


  6 pav. Apie Šiaulių banko akcijas reikėtų sakyti „seniai buvo metas pardauoti..."

  7 pav. Pildomės LESTO, kainai toliau kylant.

  Nov 26 12:39 PM | Link | Comment!
 • 2014 M. Lapkričio 25 D. Biržos Apžvalga

  Esminių naujienų šiandien rinkoje nesulaukiam. Tyla prieš rezultatų Niagarą savaitės pabaigoje. Bet vis tiek akcijos buvo perkamos ir parduodamos pakankamai aktyviai.
  Labiausiai pasižymėjo estiškos akcijos. Vėl investuotojai prisiminė Olympic Entertainment Group akcijas. Jomis buvo keičiamasi aktyviausiai, o kaina nepakito.
  Investuotojai buvo optimistiški. Labiausiai, net 1.32%, kilo OMXT indeksas. OMXV indekso pokytis sudaro 0.64%.


  1 pav. Olympic Entertainment Group pirkimo signalas @1.86.


  2 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


  3 pav. Pildomės TEO LT, kainai toliau kylant.


  4 pav. City Service pildymosi signalas @1.72.


  5 pav. Klaipėdos naftoje suveikė pirkimo signalas.


  6 pav. Pildomės Amber Grid, kainai toliau kylant.


  7 pav. LESTO pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

  8 pav. Vilniaus baldų akcijų kaina ieško dugno. Neperkam, geriau parduodam, fiksuodami pelną.

  Nov 25 11:21 AM | Link | Comment!
 • 2014 M. Lapkričio 21 D. Biržos Apžvalga

  Penktadienį Baltijos rinkos investuotojai labai nestabdė, bet ir piniginių plačiai atverti nebuvo linkę. Bendra apyvarta nesiekė ir pusės milijono eurų.
  Šiandien labiausiai kilo OMXR indeksas su 0.86% pokyčiu. Raudonavo tik OMXV indeksas. Šiandien jo vertė sumažėjo 0.23%.
  Visą savaitę biržose dominavo pardavėjai. Kilo tik Rygos akcijos. Labiausiai nuo meškų nukentėjo Talino akcijos. OMXT indeksas sumenko 0.47%.


  1 pav. 2014 m. lapkričio 21 d. AB „Linas" valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas" 2014 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
  AB „Linas" 2014 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 28,77 mln. litų ( 8,33 mln. eurų), kai 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu - 29,21 mln. Lt ( 8,46 mln. eurų ).
  AB „Linas" įmonių Grupės 2014 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 29,20 mln. litų ( 8,46 mln. eurų), kai 2013 m. jos sudarė 29,81 mln. Lt ( 8,63 mln. eurų).
  AB „Linas" 2014 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą - 1,95 mln. litų ( 0,56 mln. eurų), o AB „Linas" įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą - 3,15 mln. litų ( 0,91 mln. eurų). 2013 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas - pelnas 0,89 mln. Lt ( 0,26 mln. eurų), o Grupės - pelnas 1,83 mln. Lt ( 0,53 mln. eurų).
  Pateikiame AB „Linas" atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2014 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.
  Savaitinis akcijos pirkimo signalas @0.117.


  2 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda pirko 1,199 akcijas.


  3 pav. AB „INVL Technology" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda pirko 63 akcijas.


  4 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta", kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 15 d. 13.00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių g. 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (gaisrinės pastato II aukšto salėje).
  Susirinkimo darbotvarkė:
  „Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui dėl susitarimo dėl garantinės įmokos ir turto įkeitimo bei maksimaliosios sąlyginės ir paprastosios SGDT turto hipotekos sudarymo."
  Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui - papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
  Savaitinis pirkimo signalas @0.298.


  5 pav. Grindeks pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinės kainos grafikas dar siūlo neskubėti.


  6 pav. Savaitinis Grigiškių pirkimo signalas @0.840.


  7 pav. LESTO pildymosi signalas @0.923.


  8 pav. Rokiškio sūrio akcijų kaina vėl išbandė palaikymo ties 1.45 stiprumą. Pirkti rizikinga.

  9 pav. Per savaitę Pieno žvaigždžių akcijų kaina pasiekė naują dugną. Pirkti rizikinga.

  Nov 21 12:10 PM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.