Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My blog:
Apie Investavimą Paprastai
View Nojus' Instablogs on:
 • 2015 M. Lapkričio 27 D. Biržos Apžvalga

  Penktadienį dauguma investuotojų nusprendė pailsėti ir nieko nedarė, tad apyvartos buvo labai mažos. Arba gilinosi į ketvirtines įmonių ataskaitas. Šiandien jų buvo daug.
  Aktyviausiai prekiauta estiškomis akcijomis. Neatsiliko Šiaulių banko akcijos su tiesioginiu sandoriu, o kaina krito.
  Talino ir Vilniaus akcijų kainos šiandien labiau kilo. Rygoje sukiojosi meškos. O per visą savaitę indeksai, kaip reta, rinkosi skirtingas kryptis. OMXR krito ne 2.01%, Vilniaus indeksai nedaug. O Talino akcijų indeksas per savaitę pakilo 1.30%.


  1 pav. AB „Linas Agro Group" 2015-2016 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 149 mln. Eur ir išaugo 15 proc, lyginant su ankstesniais metais (131 mln. Eur).
  Pirkimo signalas @0.674.


  2 pav. Per 2015 m. 9 mėnesius AB „GUBERNIJA" patyrė neaudituotą 166,41 tūkst. EUR grynąjį nuostolį. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu Bendrovė patyrė 39,37 tūkst. EUR grynąjį nuostolį, t.y. bendrovės nuostolis, lyginant su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu išaugo daugiau kaip 3 kartus. Rezultato pokyčiui įtakos turėjo akcizo mokesčio padidinimas alui nuo 2015 m. balandžio mėnesio.


  3 pav. AB „Panevėžio statybos trestas" grupė per devynis šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 93,8 mln. eurų pajamų - tai yra 30 proc. daugiau nei pernai. Per 2014 metų devynis mėnesius PST įmonių grupės pajamos buvo 72,3 mln. eurų. 2015 metų devynių mėnesių PST įmonių grupės pelnas prieš mokesčius yra 1,7 mln. eurų, kai tuo tarpu per 2014 m. tą patį laikotarpį įmonių grupės pelnas prieš mokesčius buvo 1,2 mln. eurų.
  AB „Panevėžio statybos trestas" neaudituotais duomenimis per šių metų devynis mėnesius uždirbo 2,7 mln. eurų pelno prieš mokesčius, tai yra 1,44 karto daugiau lyginant su 1,9 mln. eurų uždirbtu pelnu per 2014 m. devynis mėnesius, ir gavo 61 mln. eurų pajamų, tai yra 20,5 proc. daugiau nei pernai. 2014 metų pajamos per devynis mėnesius buvo 50,6 mln. eurų.
  Suveikė dieninis pirkimo signalas.


  4 pav. 2015-11-27 AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" generalinis direktorius oficialiai kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo.
  Ilgai teko laukti...


  5 pav. „Lietuvos energijos gamyba" sausio-rugsėjo mėnesiais elektros energijos gamino daugiau ir efektyviau. „Lietuvos energijos gamybos" 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. pardavimo pajamos siekė 168,06 mln. eurų ir buvo 7,2 proc. mažesnės negu 2014 m. sausį-rugsėjį.
  Bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. buvo 39,19 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. sausio-rugsėjo EBITDA (48,36 mln. eurų), sumažėjo 19,0 proc.
  Bendrovės grynasis pelnas siekė 26,46 mln. eurų ir buvo 5,4 proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (27,96 mln. eurų).
  Didžiausią neigiamą įtaką 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. rodikliams padarė šiuo metu teisme ginčijami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - VKEKK) sprendimai, kuriais Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos reguliuojamų paslaugų kainos.
  „Lietuvos energijos gamybos" įmonių grupės pardavimo pajamos mažėjo 5,1 proc. (nuo 182,91 iki 173,66 mln. eurų).
  Grupės EBITDA (37,16 mln. eurų) buvo 23,9 proc. mažesnis negu praėjusių metų to paties laikotarpio EBITDA (48,86 mln. eurų).
  Grupės grynasis pelnas sudarė 23,54 mln. eurų (30,7 proc. mažiau nei per 2014 m. sausio-rugsėjo mėn.).
  „Lietuvos energijos gamybos" padaliniuose vasaros mėnesiai ir rudens pradžia pastaruosius kelerius metus išsiskirdavo didžiausiomis gamybos apimtimis. Šie metai - ne išimtis: visą trečiąjį ketvirtį didele galia veikė ir tiekimo saugumui užtikrinti reikalingą elektros energiją gamino Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo blokas, daugiau gamino bei galimybes rinkoje sėkmingai išnaudojo ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Šių elektrinių gamyba lėmė, kad, nepaisant dėl sausringų metų smarkiai sumažėjusių Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės darbo apimčių, bendras Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis 2015 m. sausį-rugsėjį siekė 1,652 TWh ir buvo beveik 13 proc. didesnis nei pernai per tą patį laikotarpį.
  „Tokie gamybos rezultatai teigiamai atsiliepia finansiniams Bendrovės rezultatams: jei reguliacinė aplinka būtų išlikusi stabili, 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. Bendrovės pajamos ir pelnas būtų didesnis negu to paties 2014 m. laikotarpio. Vis dėlto šiandien fiksuojame, kad šie rodikliai per devynis šių metų mėnesius, palyginti su tais pačiais mėnesiais pernai, pastebimai sumažėjo. Esminė to priežastis - dar 2014 m. reguliuotojo priimti sprendimai, dėl kurių mažėja Bendrovei skirtų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (OTCPK:VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų pajamos," - sako Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamybos" valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
  Reguliuojamos Bendrovės veiklos pajamų dalis nepripažįstama VKEKK sprendimais dėl 2010-2012 m. Bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Šių pajamų į 2015 m. tarpines finansines ataskaitas Bendrovė netraukia vadovaudamasi auditorių rekomendacijomis, tačiau ir toliau aktyviai gina savo poziciją dėl jų pripažinimo, siekdama minėtus VKEKK sprendimus panaikinti teisme. Atmetus šių sprendimų įtaką, 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. EBITDA ir grynasis pelnas būtų atitinkamai 10,7 mln. eurų ir 9,0 mln. eurų didesnis.
  Laikydamasi ilgalaikės veiklos strategijos gairių, Bendrovė ir toliau siekė didinti savo efektyvumą bei mažinti subsidijų naštą vartotojams. Elektros energijos gamybos efektyvumas Elektrėnų komplekse, kur šiemet pagaminta 0,953 TWh - beveik ketvirtadaliu daugiau remtinos elektros energijos negu pernai per tą patį laikotarpį (0,768 TWh), buvo apie 9 proc. didesnis.
  Per visą laikotarpį nuo balandžio vidurio kombinuoto ciklo blokas veikė patikimai ir stabiliai, o spalio pradžioje elektros energijos kainoms Nord Pool Spot biržos Lietuvos kainų zonoje kai kuriomis valandomis padidėjus net dvigubai, gamyba bloku padidinta beveik iki maksimumo. Kurį laiką jis veikė kaip elektros energijos rinkoje konkurencingas įrenginys. „Viena vertus, užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą yra pagrindinis mūsų uždavinys, kurį skrupulingai atliekame. Kita vertus, tokia situacija parodė, kad ir kitąmet, kai elektros energijos gamybos kvota remtinai gamybai Elektrėnuose nebus skirta, šios elektrinės reikšmė nesumažės: šoktelėjus kainai biržoje ji padės užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir stabilias elektros energijos kainas", - įsitikinęs Bendrovės vadovas.
  Kiti svarbūs Bendrovės veiklios efektyvumo didinimo aspektai - tai svarbių projektų įgyvendinimas, veiklos ir aptarnavimo sąnaudų mažinimas.
  Bendrovė tęsia pirmojo ir antrojo rezervinės elektrinės blokų demontavimą. Siekdama ir toliau mažinti VIAP poreikį, nuo 2016 m. iš eksploatacijos išvesti planuoja ir neefektyvius penktąjį ir šeštąjį blokus. Siekiama, kad Elektrėnų komplekse veiktų patikimiausi ir efektyviausi įrenginiai: elektros energijos gamybai - septintas ir aštuntas rezervinės elektrinės blokai bei kombinuoto ciklo blokas, šilumos energijos gamybai - nauja, šiemet pastatyta biokuro katilinė. Ši katilinė jau leidžia elektrėniškiams pasiūlyti mažesnę šilumos gamybos kainą.
  Lyginant 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. Bendrovės rezultatus su to paties 2014 m. laikotarpio rezultatais, matyti ir aiškus teigiamas pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo funkcijų iškėlimo rezultatas, taip pat mažėjo išlaidos ir nuomos, transporto, komunalinėms bei kitoms paslaugoms.
  „Tokie rezultatai džiugina, tačiau tai - tik pradžia. Ir toliau ieškome sprendimų, kaip užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams bei išlaikyti techniškai tvarkingus įrenginius ir darbuotojų kvalifikaciją, tuo pačiu sumažinant veiklos palaikymo sąnaudas. Be to, rugsėjo mėnesį paskelbėme apie susitarimą dėl dalies komercinės didmeninės elektros energijos prekybos veiklos pardavimo nuo 2016 m. pradžios. Grynindami savo veiklą telkiamės į energijos gamybą, valdomų elektrinių patikimumo užtikrinimą, veiklos efektyvumo didinimą", - ateities perspektyvas brėžia J. Bartlingas.


  6 pav. Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija" priklausanti AB „Lietuvos dujos" per devynis 2015 m. mėnesius didino pardavimo pajamas 4 proc. iki 36,8 mln. EUR (2014 m. atitinkamai - 35,5 mln. EUR). Pajamų padidėjimą lėmė peržiūrėtos ir pagal dujų suvartojimo prognozes pakoreguotos skirstymo paslaugų kainos.
  Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 13,4 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) arba 25 proc. daugiau nei 2014 m. sausio-rugsėjo mėn., kai EBITDA buvo 10,7 mln. EUR. Devynių mėnesių grynasis pelnas, uždirbtas iš dujų skirstymo veiklos, buvo 73 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu ir sudarė 6 mln. EUR (2014 m. 9 mėnesių grynasis dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 3,5 mln. EUR). Tokius pokyčius lėmė geresni veiklos rezultatai dėl didesnių pajamų ir sumažėjusių sąnaudų. Praėjusių metų devynių mėnesių įmonės grynasis pelnas, kartu sudėjus tęsiamos dujų skirstymo veiklos ir nutrauktos dujų tiekimo veiklos rezultatus, iš viso buvo 85,5 mln. EUR, tame tarpe nutrauktos dujų tiekimo veiklos pelnas buvo 82,1 mln. EUR.
  Bendrovės sąnaudos per devynis mėnesius, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 5 proc. ir sudarė 31 mln. EUR (2014 m. sausį-rugsėjį atitinkamai - 32,6 mln. EUR). Bendras sąnaudų lygis sumažėjo dėl remontų ir priežiūros, darbo užmokesčio bei kitų sąnaudų mažėjimo.
  Anot „Lietuvos dujų" vadovo Liudo Liutkevičiaus, geresnius veiklos rezultatus leido pasiekti per vienerius metus „Lietuvos dujose" įgyvendinti struktūriniai ir funkciniai pokyčiai.
  „Gerėjantys rodikliai, sparčiai didėjantis naujų klientų skaičius, išaugęs grynasis pelnas ir toliau mažėjančios sąnaudos - rezultatas, kurio pasiekėme nuosekliai įgyvendindami veiklos išgryninimo programą. Per metus atlikti pokyčiai, didesnis susitelkimas į dujų skirstymo veiklos efektyvumą, naujų vartotojų pritraukimą ir greitesnį prijungimą neliko nepastebėtas rinkoje. Šiais metais pirmą kartą atliktas „Lietuvos dujų" klientų pasitenkinimo tyrimas parodė, kad gamtinių dujų vartotojų pasitenkinimo indeksas (GCSI) siekė 80 punktų ir tuo viršijo Europos bei Pasaulio energijos komunalinių paslaugų vidutines normas. Šiandien galime drąsiai teigti, kad jau esame pasirengę naujam kokybiniam gyvavimo etapui - susijungimui su elektros skirstomųjų tinklų operatoriumi „Lesto" ir susivienijimui į bendrą, klientams patogiausią energijos skirstymo paslaugas teiksiančią bendrovę - Energijos skirstymo operatorių, ESO", - sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų" valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
  Per devynis šių metų mėnesius prie skirstomojo tinklo „Lietuvos dujos" prijungė 2,5 tūkst. naujų klientų, tai - 5 proc. daugiau, nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovės devynių mėnesių investicijos sudarė 8,3 mln. EUR, t. y. 1,3 mln. EUR arba 18 proc. daugiau palyginti su 2014 m. 9 mėn. dujų skirstymo veiklos investicijomis (7,1 mln. EUR). Investicijų augimą 2015 m. lėmė didėjantis prie dujų tinklo prijungiamų naujų vartotojų skaičius ir dėl to augančios naujų dujų sistemų statybų apimtys. Taip pat daugiau buvo investuota į patikimumo projektus bei dujų sistemų rekonstravimą ir modernizavimą.
  Sausį-rugsėjį „Lietuvos dujos" skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 4,6 teravatvalandes (TWh) gamtinių dujų - apie 13 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Nors dujų skirstymo apimtys labiausiai mažėjo energetikos ir pramonės įmonėse, dujų paskirstymas privatiems ir smulkiems verslo klientams išliko stabilus.


  7 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas - LT0000128449.
  Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija" valdoma elektros skirstymo bendrovė LESTO šiemet toliau gerino tinklo patikimumo ir veiklos efektyvumo rodiklius. Patobulinusi procesus, bendrovė taip pat reikšmingai pagreitino ir supaprastino elektros įvedimą naujiems klientams - šią pažangą patvirtino Pasaulio bankas.
  Per devynis šių metų mėnesius LESTO investicijos į tinklo atnaujinimą ir modernizavimą siekė 72,8 mln. eurų - tai 13,2 proc. daugiau nei 2014-aisiais tuo pat metu. Palyginti su 2014 metų sausio-rugsėjo mėnesiais, labiausiai - 51,5 proc. - iki 30,3 mln. eurų padidėjo investicijos į žemos įtampos tinklo atnaujinimą ir rekonstrukciją.
  „Šiemet jau nutiesėme daugiau kaip tūkstantį kilometrų požeminių elektros kabelių linijų - 52 proc. daugiau nei pernai per devynis mėnesius. Įrengėme daugiau nei 1,6 tūkst. modernių transformatorinių - 4 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Tai leis užtikrinti dar geresnę mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Lygiagrečiai geriname ir klientų aptarnavimą investuodami į patogius ir klientų laiką taupančius sprendimus bei stiprindami bendradarbiavimą su partneriais atokiausiose vietovėse", - teigė LESTO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Aidas Ignatavičius.
  Anksčiau įgyvendinti investicijų projektai leido pagerinti elektros skirstymo tinklo patikimumo rodiklius. Šiemet sausį-rugsėjį, palyginti su pernai tuo pat metu, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure" ) įtaka vienam klientui sumažėjo 33,24 minutėmis iki 80,14 minutės. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius, įskaitant gamtos reiškinių įtaką, vienam klientui (SAIFI) palyginamuoju laiku sumažėjo nuo 1,02 iki 0,81 karto.
  Šių metų sausio-rugsėjo mėnesiais LESTO prijungė 20,5 tūkst. naujų klientų - 7,3 proc. daugiau nei 2014 metais tuo pat metu. Naujų klientų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia siekė 288,7 tūkst. kilovatų (NYSE:KW) ir buvo 26,9 proc. didesnė nei pernai atitinkamu laikotarpiu.
  „Šiemet ženkliai supaprastinome ir pagreitinome elektros įvedimą naujiems klientams. Palyginti su pernai, vidutinė elektros prijungimo prie elektros skirstymo tinklo trukmė verslui sutrumpėjo net dešimčia kalendorinių dienų, privatiems klientams - keturiomis dienomis. Šią mūsų pažangą patvirtino ir Pasaulio bankas, paskelbęs šalių verslo sąlygų reitingą „Doing Business 2016", kuriame Lietuva pagal elektros įvedimo rodiklį iš 66 vietos pakilo į 54-ąją", - sakė A. Ignatavičius.
  LESTO sausį-rugsėjį uždirbo 99,2 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) - 3,7 proc. mažiau nei atitinkamu laiku pernai. EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 1,54 proc. punkto iki 23,05 procento.
  LESTO grynasis pelnas sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 59,2 mln. eurų ir buvo 2,9 karto didesnis nei 2014 metais per tris ketvirčius, kai jis buvo 20,4 mln. eurų. Grynojo pelno augimui įtakos turėjo ženkliai mažesnės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos. Jos apskaičiuotos, remiantis naujai įvertinta bendrovės ilgalaikio materialaus turto verte.
  Elektros energijos įsigijimo ir susijusių paslaugų sąnaudos per metus sumažėjo 14,7 proc. iki 270,1 mln. eurų. Tam didžiausią įtaką turėjo sumažėjusios elektros energijos įsigijimo biržoje sąnaudos, mažesnės elektros energijos perdavimo ir sisteminių paslaugų kainos.
  Per tris šių metų ketvirčius LESTO klientams persiuntė 6,286 mlrd. kilovatvalandžių (kWh) - 1,7 proc. daugiau nei 2014 metais atitinkamu laiku. LESTO pajamos šiemet sausį-rugsėjį siekė 430,5 mln. eurų ir buvo 10,1 proc. mažesnės nei pernai per tris ketvirčius. Tam įtakos turėjo nuo šių metų pradžios sumažėjusios elektros energijos kainos LESTO klientams.
  LESTO akcijos kotiruojamos „Nasdaq OMX" Oficialiajame prekybos sąraše. Valstybės valdoma „Lietuvos energija" valdo 94,39 proc. LESTO akcijų, likusios bendrovės akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje.

  2015 m. lapkričio 27 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą viešai paskelbti naujas AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos bei visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarkas, kurios įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 dienos.
  Visuomeninės elektros energijos kainos gyventojams nuo 2016 metų sausio 1 dienos vidutiniškai mažėja 0,49 ct/kWh įskaitant PVM (4 proc.);
  Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos verslo klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, nuo 2016 metų sausio 1 dienos vidutiniškai mažėja 0,16 ct/kWh (4,8 proc., be PVM), gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos tinklų - atitinkamai vidutiniškai mažėja 0,04 ct/kWh (0,8 proc., be PVM).
  Pažymėtina, jog dėl priimtų Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymo pataisų, Komisija gruodžio mėnesį planuoja koreguoti 2016 metų viešuosius interesus atitinkančios paslaugos kainą. Tokiu atveju galutinės 2016 metų elektros energijos kainos būtų perskaičiuojamos ir skelbiamos iš naujo.
  Reorganizavus AB LESTO ir teisės aktų nustatyta tvarka Komisijai išdavus elektros energijos skirstymo ir elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijas, Komisijos paskelbtos elektros energijos persiuntimo paslaugos bei visuomeninės elektros energijos kainos bus taikomos AB LESTO teisių ir pareigų perėmėjui.


  8 pav. AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių. I.Baranauskienė pardavė 60,754 akcijas.
  Pardavimo signalas @0.294.


  9 pav. Tallink Grupp pildymosi signalas @0.851.


  10 pav. Amber Grid pozicijoje suveikė ir savaitinis pirkimo signalas.


  11 pav. Pieno žvaigždžių akcijų kainos bandymas baigėsi kritimu iki palaikymo po supirkimo pabaigos. VAS sprendime buvo rašoma: „akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą...". Kaip ir pavyko. Stabiliai down.

  12 pav. Litgrid pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.

  Nov 27 10:43 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Lapkričio 25 D. Biržos Apžvalga

  Savaitės vidury Baltijos rinkose aktyviausi buvo estų investuotojai. Šiandien jie mielai pirko likvidžiausias Talino akcijas ir kėlė jų kainas. Talino akcijų indeksas kilo net 1.01%.
  Kilo ir kiti indeksai. Tik Vilniaus akcijų kainos buvo linkusios kristi. OMXV indeksas šiandien sumenko dar 0.14%.

  1 pav. Vienos didžiausių Lietuvos statybos bendrovių AB „Panevėžio statybos trestas" dukterinė įmonė AB „PST Nordic", pasirašė statybos rangos sutartį su Åke Sundvall Byggnads AB. Įmonė atliks surenkamo gelžbetoninio karkaso projektavimo, tiekimo ir montavimo darbus, kuriuos numatoma pradėti 2016 metų sausį ir baigti iki 2016 metų liepos 01d. Bendra sutarties vertė apie 1,5 mln. eurų. Naujai pastatytame gyvenamajame name bus įrengi 33 nauji butai, o bendras pastato plotas sieks beveik 5000 kvadratinių metrų.


  2 pav. Akcinės bendrovės „Kauno energija" valdybos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 2015-24-4 „Dėl AB „Kauno energija" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimo projekto darbotvarkės klausimu paskelbimo" 2015 m. gruodžio 17 d. šaukiamas AB „Kauno energija" (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
  Susirinkimo data - 2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia - 13.00 val., vieta - Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val.
  Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei skelbiamas sprendimo projektas:
  1. Dėl pritarimo Taikos sutarties su UAB Kauno termofikacijos elektrine projektui, sudarytam nagrinėjant Vilniaus komercinio arbitražo teismo bylą Nr. 268.
  Siūlomas sprendimas - AB „Kauno energija" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, susipažinęs ir išanalizavęs Taikos sutarties su UAB Kauno termofikacijos elektrine projektą, sudarytą nagrinėjant Vilniaus komercinio arbitražo teismo bylą Nr. 268, pritaria šiam projektui.
  AB „Kauno energija" nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
  Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. gruodžio 10 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2015 m. gruodžio 10 d. dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija" akcininkai.
  AB „Kauno energija" įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.


  3 pav. Per devynis 2015 m. mėnesius „Litgrid" grupės pelnas iki apmokestinimo buvo 4,1 mln. eurų, palyginti su 4,2 mln. eurų nuostoliais tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pelno padidėjimą labiausiai lėmė ketvirtadaliu sumažėjusios grupės sąnaudos.
  Didžiausia 2015 m. devynių mėnesių investicijų dalis teko strateginių projektų įgyvendinimui - 160,36 mln. eurų, arba 92 proc. visų investicijų. Investicijos į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą siekė 4,84 mln. eurų ir sudarė 8 proc. visų investicijų.
  „Šiais metais ruošiamės baigti du itin imlius investicijoms strateginius projektus - elektros jungtis su Lenkija ir Švedija. Džiugu, kad šių projektų svarbą įvertino ir Europos Sąjunga (NYSE:ES), liepą skyrusi 27 mln. eurų elektros jungčiai su Lenkija iš dalies finansuoti, jau anksčiau ES lėšos buvo skirtos ir jungčiai su Švedija", - sakė „Litgrid" valdybos narys ir Finansų departamento direktorius Rimantas Busila.
  Grupės pajamos buvo 73,2 mln. eurų, 16 proc. mažesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiau nei pusę pajamų, 51 proc. arba 37 mln. eurų, sudarė pajamos už elektros energijos perdavimą. Jų sumažėjimą lėmė Kainų komisijos 2015 metams patvirtintas 19 proc. mažesnis elektros perdavimo tarifas. Trečdaliu sumažėjo balansavimo elektros energijos pardavimo pajamos. Tam įtakos turėjo nuo metų pradžios veikianti bendra Baltijos šalių balansavimo elektros rinka, leidusi sumažinti „Litgrid" parduodamos balansavimo energijos kainas 31 proc.
  Grupės sąnaudos sausio-rugsėjo mėnesiais buvo ketvirtadaliu mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai - 68,6 mln. eurų. Daugiausia - 45 proc. - dėl pernai atlikto bendrovės ilgalaikio materialaus turto perkainavimo sumažėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. 28 proc. sumažėjo elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos, iš jų 34 proc. - balansavimo-reguliavimo elektros energijos sąnaudos.
  2015 m. devynių mėnesių grupės EBITDA buvo 20,8 mln. eurų, EBITDA marža sumažėjo nuo 30,4 proc. 2014 m. iki 28,4 proc.
  2015 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Litgrid" aukštos įtampos elektros perdavimo tinklais šalies poreikiams perdavė 6 777 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, 1 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2014 m.


  4 pav. Merko Ehitus pardavimo signalas @8.37.


  5 pav. Šiaulių banko pardavimo signalas @0.294, pirkimo - @0.307.


  6 pav. Amber Grid pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

  7 pav. Agrowill Group pirkimo signalas @0.252.

  Nov 25 10:40 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Lapkričio 24 D. Biržos Apžvalga

  Didesnių naujienų šiandien nesulaukėme, bet prekyba buvo pakankamai aktyvi. Žinoma, prekybą gaivino tiesioginiai ir užbiržiniai sandoriai. Ne tik idėjų badas. Dar prisideda ir neramumai pasaulio rinkose.
  Nuotaikos Baltijos rinkose vis dar pesimistinės. Visi indeksai skaisčiai raudoni. JAV indeksai dar bandė stiebtis, bet irgi užsilenkė. Laukiam įdomios savaitės.


  1 pav. „Vilkyškių pieninė" ir toliau rems Kauno „Žalgirį". 2009 metais prasidėjęs bendrovės ir tituluočiausio Lietuvos krepšinio klubo bendradarbiavimas abipusiu sutarimu pratęstas dar dvejiems metams.
  „Vilkyškių pieninės" generalinis direktorius Gintaras Bertašius teigia besidžiaugiantis ilgamete partneryste su stipriausiu Lietuvos krepšinio klubu ir teigia manantis, jog sėkmingą ligšiolinį bendradarbiavimą, kaip ir sprendimą jį tęsti, lėmė panašios bendrovės ir klubo vertybės.
  „Mūsų draugystė su Kauno „Žalgiriu" tęsiasi jau septynis metus. Manau, jog šis faktas parodo, kad bendradarbiavimas buvo ir yra svarbus abiems pusėms. Galiu pasakyti, kad mes augome kartu su „Žalgiriu" augome , o klubas - kartu su mumis. „Vilkyškių pieninė" per šiuos septynis metus tapo vienu iš žinomiausių ir labiausiai mėgiamų prekių ženklų Lietuvoje, o „Žalgiris" dar labiau sustiprino savo, kaip stipriausio ir garsiausio krepšinio klubo Lietuvoje, pozicijas", - sako G. Bertašius.
  Paulius Motiejūnas, Kauno „Žalgirio" direktorius, sutinka, kad partnerystė su „Vilkyškių pienine" yra naudinga tiek klubui, tiek įmonei.
  „Visada malonu dirbti ir pratęsti sutartis su ilgalaikiais partneriais. Dažnai kalbant su naujais potencialiais rėmėjais "Vilkyškių pieninės" ir mūsų santykius pateikiame kaip puikų krepšinio klubo ir verslo bendradarbiavimo pavyzdį. Be to, "Vilkyškių" produkciją mėgsta ir mūsų krepšininkai, kiekvieną savaitę sulaukiantys dovanų iš ilgamečio rėmėjo", - teigia P. Motiejūnas.
  „Vilkyškių pieninės" ir Kauno „Žalgirio" bendradarbiavimas neapsiriboja vien tik finansine parama krepšinio klubui. Bendrovė kartu su krepšinio klubu vykdo įvairius socialinius projektus - lanko vaikų namus, padeda organizuoti vaikų krepšinio varžybas.


  2 pav. 2015 m. lapkričio 24 d. AB „Klaipėdos nafta" 100 proc. kontroliuojama dukterinė bendrovė UAB „SGD logistika" su parneriu Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl bendro SGD bunkeriavimo dujovežio operavimo veiklos vykdymo.
  Vadovaujantis pasirašyta sutartimi UAB „SGD logistika" kartu su Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG įsteigs bendrą įmonę Vokietijoje, kurioje UAB „SGD logistika" priklausys 20 proc., o Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG - 80 proc. įstatinio kapitalo. Ši įmonė užsakys SGD bunkeriavimo dujovežio statybas. SGD bunkeriavimo dujovežis aprūpins SGD degalais Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG klientus jūroje ir Klaipėdos uoste, pasiūlys saugų ir lankstų SGD transportavimą iš Klaipėdos SGD terminalo į SGD paskirstymo stotį Klaipėdos uoste, transportuos SGD į terminalus Šiaurės ir Baltijos jūrose.
  Sutartyje numatyta, kad AB „Klaipėdos nafta" išduos garantijas (NYSE:I) dėl UAB „SGD logistika" prievolių vykdymo pagal jungtinės veiklos sutartį, o taip pat (ii) dėl dalies dujovežio nuomos mokesčio mokėjimo. AB „Klaipėdos nafta" vertinimu, galima bendra AB „Klaipėdos nafta" atsakomybė pagal šias garantijas neturėtų viršyti 14 000 000 USD. Jungtinės veiklos sutartyje numatyta, kad ji įsigalios po to, kai bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, vyksiančiame 2015 m. gruodžio 14 d., bus pritarta bendrovės valdybos sprendimams dėl garantijų išdavimo.
  Pirkimo signalas @0.368.


  3 pav. Grigeo Grigiškių pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  4 pav. Merko Ehitus pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


  5 pav. Pieno žvaigždžių akcijų kaina pildo kilime praleistą gap'ą.

  6 pav. Šiaulių banko pirkimo signalas @0.307.

  Nov 24 11:33 AM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.