Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My blog:
Apie Investavimą Paprastai
View Nojus' Instablogs on:
 • 2015 M. Liepos 24 D. Biržos Apžvalga

  Pirkėjai dar vis atostogose, keli likę darbavosi pagrinde Rygos biržoje. Vilniuje aktyviai lošė spekuliantai ir kėlė Lietuvos jūrų laivininkystės akcijų kainą.
  Praktiškai Vilniaus biržoje pasiekti du rekordai: pasiekta pati žemiausia galima kaina ir didžiausias kainos kilimas.
  Kitų didesnių naujienų šiandien nesulaukta. O investuotojų (ne spekuliantų) Dvarčionių keramikos ir laivininkystės naujienos ne per daug ir jaudina.
  Kita biržos apžvalga pasirodys rugpjūčio pirmoje pusėje.


  1 pav. AS Tallinna Vesi pusmečio pardavimai augo 2.4%.


  2 pav. AB „Dvarčionių keramika" 2015 07 24 pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
  Darbotvarkė:
  1.Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus ir įstatų pakeitimo.
  Sprendimas:
  1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir nustatyti, kad vienos Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,58 EUR (penkiasdešimt aštuoni euro centai), o Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 5 745 166,80 EUR (penki milijonai septyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų).
  2. Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją (pridedama).
  3. Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Liudmilą Suboč vienasmeniškai pasirašyti naują įstatų redakciją.
  4. Įgalioti p. Liudmilą Suboč paruošti ir pasirašyti bet kurios dokumentus, prašymus, pareiškimus, formas, juos pateikti, atsiimti ir atlikti bet kuriuos veiksmus kompetentingose institucijose, kurie yra reikalingi tam, kad bendrovės įstatų nauja redakcija būtų įregistruota Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registre.
  2. Dėl bendrovės restruktūrizavimo.
  Sprendimas:
  Restruktūrizuoti AB „Dvarčionių keramika", įmonės kodas - 110628481, adresas - Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Keramikų g. 2.
  Patvirtinti bendrovės valdybos iniciatyva parengtus AB „Dvarčionių keramika", įmonės kodas - 110628481, adresas - Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Keramikų g. 2, restruktūrizavimo plano metmenis.
  Pritarti bendrovės valdybos pasiūlytai AB „Dvarčionių keramika" restruktūrizavimo administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro (įmonės kodas - 235238440, eilės numeris Sąraše - JA12, įrašymo į Sąrašą data - 2002-04-15, buveinės adresas - Jonavos g. 16A, LT44269 Kaunas) kandidatūrai.
  Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais pateikti pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo AB „Dvarčionių keramika", įmonės kodas - 110628481, adresas - Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Keramikų g. 2.
  Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč siūlyti teismui nustatyti 10.000,00 Eur be PVM AB „Dvarčionių keramika" administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.
  Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč siūlyti teismui nustatyti šešių mėnesių AB „Dvarčionių keramika" restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui laikotarpį.

  Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, todėl restruktūrizavimo byla laikoma nutraukta.
  Bendrovė, vadovaudamasi 2015-07-24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais restruktūrizavimo plano metmenimis,
  kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl naujos restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisės aktų nustatyta tvarka.


  3 pav. LR Susisiekimo ministerija šiandien atsiims pareiškimą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo. Siekiant stabilizuoti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" veiklą nutarta, kad SEB bankas skirs bendrovei paskolą 3,0 mln. EUR.
  Įspūdingas kainos šuolis ne toks įspūdingas bendrame vaizde. Komentarą apie situaciją galima rasti apžvalgos autoriaus straipsnyje.


  4 pav. LESTO akcijų kainos kilimas dar atidedamas. Dar nežinomas palaikymo stiprumas. Pirkti rizikinga.


  5 pav. Šiaulių banko akcijų kaina žvelgia korekcijai į akis. Pardavimo signalas @0.285.


  6 pav. Šią savaitę TEO LT akcijų kaina dar išvengė savaitinio pardavimo signalo. Bet kitą savaitę gali tokia situacija ir nepasikartoti. Stebim.

  7 pav. Silvano Fashion Group pildymosi signalas @1.42.

  Jul 24 10:40 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Liepos 23 D. Biržos Apžvalga

  Pasirodo, kad Baltijos rinkose atostogauja pirkėjai. Pardavėjai dar vis dirba. Šiandien krito net 20 akcijų kainos. O bendra apyvarta beveik nepasikeitė.
  O kad situacija neatrodytų dar baisesnė, Vilniaus birža nusprendė sustabdyti prekybą bankrutuojančios bendrovės akcijomis. Nors rytoj vėl bus atnaujinta. Dar bus norinčių parduoti.
  Daugiau įdomesnių naujienų nebuvo. Ramiai laukiam pusmetinių rezultatų.
  Tai korekcijai visiškai tinkamas metas.


  1 pav. AB „Panevėžio statybos trestas" pradėjo viešbučio „Panevėžys" įsigijimo sandorį, ar jis bus įgyvendintas bendrovė praneš mėnesio bėgyje.
  Pildymosi signalas @1.10.


  2 pav. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" finansinėmis priemonėmis (LJL1L, ISIN kodas: LT0000125999) nuo 2015 m. liepos 23 d. (imtinai).
  Prekyba sustabdyta atsižvelgiant į informaciją, kad pagrindinis bendrovės akcininkas š.m. liepos 23 d. numato teismui paduoti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo tarpu bendrovė nepaskelbia šios informacijos per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.

  Pranešame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" gavo informacijos, jog bendrovės akcininkas šiandien kreipsis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo. Pasikeitus šiai informacijai, akcininkai bus informuojami nedelsiant.

  Šiandien LR Susisiekimo ministerija kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos akcinei bendrovei "Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo.

  Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą atnaujinti prekybą AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijomis (LJL1L, ISIN kodas: LT0000125999) 2015-07-24 iki teismo sprendimo.
  Bendrovė paskelbė esminę informaciją, kad š.m. liepos 23 d. LR Susisiekimo ministerija kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos akcinei bendrovei "Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo.
  Pavedimai AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" pavedimų knygoje bus išvalyti.
  Giliais vandenimis plaukioja. Ryt vėl bandysim pasiekti dugną...


  3 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda INVL pirko 233 akcijas.


  4 pav. Tallinna Vesi pirkimo signalas @13.51.


  5 pav. Šiaulių banko pardavimo signalas @0.291.


  6 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.753.


  7 pav. Klaipėdos naftos pildymosi signalas @0.406.

  8 pav. LESTO pozicijoje formuojasi palaikymas ties 0.912.

  Jul 23 11:07 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Liepos 22 D. Biržos Apžvalga

  Baltijos rinkose pagaliau atėjo vasariška-atostoginė prekyba, sandorių srautas visai išseko. Bet ir tai galima pasidžiaugti. Nes dar ne taip seniai tokias apyvartas Baltijos rinkose laikėme normaliomis.
  Šiandien dominavo meškos. Tik Vilniaus akcijų indeksas kilo. Bet vis tiek kritusių kainų balansas didesnis. Spėkite, kokios akcijos kaina šiandien krito labiausiai? O pačioje pozicijoje sudaryta daugiausia sandorių nei kitose pozicijose. Taip, taip, ta pati. Apie tai žemiau...


  1 pav. Per 2015 metų pirmąjį pusmetį AB Šiaulių bankas neaudituotais duomenimis uždirbo 12,4 mln. eurų, banko grupė - 15,2 mln. eurų grynojo pelno.
  2014 metų pirmojo pusmečio banko veiklos rezultatas buvo 7,0 mln. eurų, banko grupės - 6,5 mln. eurų grynojo pelno.
  Investuotojai pardavinėjo naujienas. Manome, kad dabar stebime tik techninę korekciją.


  2 pav. SEB bankas atnaujino ir iki 94 mln. eurų padidino AB „Linas Agro", užsiimančiai žemės ūkio žaliavų prekyba ir prekių žemės ūkiui tiekimu, skirtą finansavimą. Ateinančiais finansiniais metais 26 mln. eurų padidintas finansavimas įmonių grupei AB „Linas Agro Group" priklausančiai bendrovei leis toliau plėsti vietinę ir tarptautinę prekybą.
  „Žemės ūkio sektorius mūsų šalyje yra stabilus, turi galimybių ir toliau augti ateityje. Suprasdami šio sektoriaus svarbą šalies ekonominei gerovei mes ne pirmus metus aktyviai finansuojame šio sektoriaus įmones. Bendrovė „Linas Agro" iki šiol sėkmingai vystė tiek vietinę, tiek tarptautinę prekybą žemės ūkio produkcija, tad padidintas apyvartinėms lėšoms skirtas finansavimas jai leis toliau plėsti prekybos apimtis", - sako Aivaras Čičelis, SEB banko prezidento pavaduotojas ir Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.
  Pasak AB „Linas Agro" finansų direktoriaus Tomo Tumėno, preliminariais skaičiavimais birželį pasibaigusiais finansiniais metais AB „Linas Agro" pardavė beveik 1,7 mln. tonų produkcijos arba 4,5 proc. daugiau nei ankstesniais metais. 2015-2016 finansiniais metais įmonė tikisi didinti įvairių grūdų pardavimų apimtis ir plėsti prekybą trąšomis vietinėje bei eksporto rinkose.
  Pildomės, kainai toliau kylant.


  3 pav. 2015 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland" įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland" akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 206 tūkst. eurų.
  Papildoma informacija:
  Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland" pirmąjį šių metų pusmetį gavo 230 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 206 tūkst. eurų grynojo pelno. „INVL Baltic Farmland" įsteigta 2014 m. balandį, todėl praėjusių metų pirmojo pusmečio duomenys (55 tūkst. eurų pajamų ir 38 tūkst. eurų pelno) nėra palyginami.
  2015 m. pirmojo pusmečio „INVL Baltic Farmland" pajamos sudaro 51 proc. prognozuoto 2015 m. rezultato (450 tūkst. eurų), o grynasis pelnas - 79 proc. prognozuoto 2015-ųjų pelno (260 tūkst. eurų). Geresnius nei planuota rezultatus lėmė mažesnės nei įprastai administracinės sąnaudos bei 26 tūkst. eurų anksčiau nurašytų pirkėjų skolų susigrąžinimas.
  Atsižvelgdama į geresnius nei planuota pusmečio veiklos rezultatus, „INVL Baltic Farmland" valdyba patikslino prognozę. Dabar planuojama per 2015 m. gauti 457 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 316 tūkst. eurų grynojo pelno. Prognozė parengta darant prielaida, kad valdomų žemės sklypų vertė nesikeis.
  „Šiuo metu deramės dėl 2016 metų nuomos sąlygų - planuojame, kad dėl didėjančios derlingos žemės paklausos, įvedus apribojimus žemei pirkti, nuomos kainos bus apie 10 proc. didesnės nei 2015-aisiais", - sakė „INVL Baltic Farmland" įmonių žemes administruojančios "INVL Farmland Management" direktorė Kristina Urbonienė.
  Pasak jos, 2015 metais tikimasi rekordinio grūdų derliaus Lietuvoje, todėl augalininkyste užsiimantys ūkininkai dirbs pelningai ir toliau sieks didinti dirbamos žemės plotus.
  Nuo 2015 metų liepos 1 d. „INVL Baltic Farmland" bei jos valdomų įmonių žemės sklypus administruoja vienai didžiausių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL" priklausanti bendrovė „INVL Farmland Management".
  NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland" antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. „INVL Baltic Farmland" nuosavas kapitalas 2015 m. birželio pabaigoje siekė 9,938 mln. eurų, arba 3,02 euro akcijai.

  Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland" valdyba patvirtino patikslintą 2015 m. veiklos prognozę. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland" grupės konsoliduotos pajamos sieks 457 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 316 tūkst. eurų.
  Prognozės parengtos atsižvelgiant į 2015 m. birželio 30 d. pasirašytą paprastąją turto administravimo sutartį tarp AB „INVL Baltic Farmland" ir UAB „INVL Farmland Management", kuri administruoja bendrovių valdomus sklypus, bei darant prielaidą, kad „INVL Baltic Farmland" grupei priklausančios žemės vertė 2015 metais nesikeis.
  AB „INVL Baltic Farmland" per grupės įmones valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.


  4 pav. Pranešame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" gavo informacijos, jog bendrovės akcininkas artimiausiu metu planuoja kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo. Pasikeitus šiai informacijai, akcininkai bus informuojami nedelsiant.

  Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LJL1L, ISIN kodas: LT0000125999) suteiktas stebimojo statusas.
  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" pranešė, kad gavo informacijos, jog bendrovės akcininkas artimiausiu metu planuoja kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo.
  Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.
  Gerai tai, kad kažkas juda į bent kažkiek aiškesnę pusę. Keista buvo, kiek laiko gali merdėti bendrovė. Svarbu, kad savininkai nepultų „ridenti bačkų" ant vadybos ir atvirkščiai. Čia juk bendras reikalas.


  5 pav. LESTO pozicijoje pramuštas dar vienas, stipriu laikytas palaikymas. Su gerokai išaugusia apyvarta. Korekcija gilėja. Pirkti rizikinga.


  6 pav. Aprangos pirkimo signalas @2.78.

  7 pav. Alitos akcijos nusimetinėjamos prieš pasitraukimą iš biržos.

  Jul 22 4:19 PM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.