Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My company:
Investing Ideas
My blog:
Investing Ideas
View Nojus' Instablogs on:
 • 2014 M. Gruodžio 19 D. Biržos Apžvalga

  Penktadienį biržoje ūžė kaip bičių avily. Investuotojai taškėsi ir pinigais ir akcijomis. Daugiausia šiandien buvo pirkėjų, išsirikiavusių prie 20-ties bendrovių akcijų.
  14-ka bendrovių akcijų šiandien pateko investuotojų nemalonėn ir jų kaina krito. Šiaip prekiauta buvo optimistiškai. Visi pagrindiniai indeksai kilo.
  Per savaitę kilo tik OMXT indeksas ir palyginamasis. Rygos ir Vilniaus indeksai krito atitinkamai 1.09% ir 0.15%.


  1 pav. 2014 m. gruodžio 19 d. įvykusio AB „INVL Technology" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
  1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology" dalyvavimui reorganizavime.
  Nepritarti akcinės bendrovės „INVL Technology" dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology" į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupė (kodas 300893533).
  2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology" reorganizavimui.
  Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology" reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology" prie AB BAIP grupė (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology" valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.
  3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
  Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers" (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.
  4.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology" buveinės pakeitimo.
  Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology" buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).
  5. Dėl audito komiteto narių rinkimo.
  Į AB „INVL Technology" audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
  6. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
  Už darbą AB „INVL Technology" audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
  7. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
  Patvirtinti AB „INVL Technology" audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.


  2 pav. 2014 m. gruodžio 18 d. elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid" ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė 65 mln. eurų paskolos sutartį. Maksimalus paskolos terminas - šešiolika metų. Lėšos numatomos panaudoti „LitPol Link" projekto ir naujos elektros perdavimo oro linijos Alytus - Kruonio HAE (hidroakumuliacinė elektrinė) įgyvendinimo finansavimui.
  „LitPol Link" projektas yra Baltijos energetikos rinkų sujungimo plano BEMIP dalis, kuriuo siekiama iki 2015 metų pabaigos sujungti Baltijos jūros regiono valstybių energetikos sistemas ir panaikinti energetiškai izoliuotas salas Europos Sąjungoje. Jungtis „LitPol Link", kuri energetiškai susies Lietuvą ir Lenkiją, pradės veikti 2015 m. gruodžio pabaigoje. Naujoji elektros perdavimo oro linija Alytus - Kruonio HAE bus statoma siekiant maksimaliai išnaudoti jungties galimybes. Linijos statybas planuojama baigti 2017 metais.
  EIB yra Europos Sąjungos bankas, vienintelė tarptautinė finansų institucija, kuri priklauso ir atstovauja visų Europos Sąjungos šalių narių interesams. Būdamas vienu didžiausių tarptautinių skolintojų EIB finansuoja ilgalaikius investicinius projektus, kurie prisideda įgyvendinant ES politikos gairėse įtvirtintus tikslus.
  Kaina ieško palaikymo ties 0.655. Pirkti rizikinga.


  3 pav. APB „Apranga" gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista" sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista" pirko 38,079 akcijas.
  Pardavimo signalas @2.58.


  4 pav. AB „Vilkyškių pieninė" gavo pranešimą apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių. R.Jancevičius pirko 37,454 akcijas.


  5 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 262 akcijas.


  6 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB (juridinio asmens kodas 302648707, toliau - Bendrovė) informuoja, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. gruodžio 19 d. posėdyje pakeitė 2014 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. O3-866 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba" padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo" (toliau - Nutarimas). Nutarimu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo dėl „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų" pagrindu, 29,35 mln. Lt sumažino 2015 m. Bendrovei skiriamo VIAP biudžetą.
  Bendrovės vertinimu, Nutarimas ir/ar jo pagrindu priimti teisės aktai gali turėti įtakos Bendrovės veiklai.
  Savaitinis pardavimo signalas @0.761.


  7 pav. Olympic Entertainment Group akcijų kainos trendas žada apsiversti.


  8 pav. Savaitinis Tallink Grupp pirkimo signalas @0.723.


  9 pav. Grigiškių pildymosi signalas @0.998.

  10 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinis pirkimo signalas @0.278.

  Dec 19 11:12 AM | Link | Comment!
 • 2014 M. Gruodžio 18 D. Biržos Apžvalga

  Nors šiandien žaliavo dauguma akcijų, dar anksti kalbėti apie rinkų apsivertimą. Žaliavo tik Talino indeksas su palyginamuoju; Vilniaus ir Rygos indeksai toliau raudonavo.
  Ir apyvartos šiandien buvo labai mažos. Per visas tris biržas nesugeneruota nė pusės milijono eurų. Nė viena akcija neišsiskyrė likvidumu.
  Galima teigti, kad šiandien ne buliai sugrįžo, o pardavėjų nebuvo. Na, bet pasižiūrim, gal sugrįš ir pirkėjai.


  1 pav. 2015 m. sausio 01 d. AB „Linas" direktoriumi pradeda dirbti Saulius Šidlauskas.


  2 pav. TEO LT pozicijoje kainos kanalo apatinė riba neatsilaikė. Neperkam.


  3 pav. Grigiškių pildymosi signalas @0.988.


  4 pav. Dviejų dienų periodo Šiaulių banko kainos grafike pirkimo signalas @0.274.


  5 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  6 pav. Litgrid pirkimo signalas @0.699.

  7 pav. LESTO pirkimo signalas @1.02.

  Dec 18 10:33 AM | Link | Comment!
 • 2014 M. Gruodžio 17 D. Biržos Apžvalga

  Įdomių ir esminių naujienų šiandien rinkose nesulaukėme. Prekiavome iš inercijos. O jos geros būta. Iki milijono pritrūko apie 150 tūkst. eurų. Kažkas nusprendė būti atsargus ir neskubėti investuoti dabar.
  Ypač kai rinkose totalus išsipardavimas. Tikros Kalėdinės nuolaidos. Pirkėjai rikiavosi tik prie trijų akcijų. Bet ir tai tik sąlyginai. Skano Group akcijų kaina kilo tik vieno sandorio pagalba, Grindeks - penkių. Aktyviau pirko tik Šiaulių banko akcijas.
  Na o visos kitos likvidesnės akcijos tęsė kelionę į pietus.


  1 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje, po gap'o užpildymo, susiformavo pirkimo signalas @1.48.


  2 pav. Palaikymas ties 1.66 Olympic Entertainment Group pozicijoje šiandien pademonstravo stiprumą. Bet dar neperkam.


  3 pav. Apranga gap'ais žemyn. Kooooooooooooooorekcija.


  4 pav. Grigiškių pelno fiksavimo signalas @0.959.


  5 pav. Grindeks pirkimo signalas @6.09.


  6 pav. Šiaulių banko pozicijoje formuojasi palaikymas ties 0.266.

  7 pav. Linas Agro Group akcijų kaina tikrino palaikymo ties 0.665 stiprumą. Kol kas laiko.

  Dec 17 12:30 PM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.