Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My company:
Investing Ideas
My blog:
Investing Ideas
View Nojus' Instablogs on:
 • 2015 M. Liepos 3 D. Biržos Apžvalga

  Baltijos rinkose sausra dar nenusimato. Priešingai, nei sinoptikai prognozuoja mums visiems šį mėnesį. Aktyvumas kažkaip nevasariškas. Bet reikia pastebėti, kad vyrauja akcijų pardavimo, o ne pirkimo tendencija.
  Šiandien visi pagrindiniai Baltijos indeksai raudonavo. O per visą savaitę nuotaikos biržose skyrėsi. Talino akcijos kilo. O Rygos ir Vilniaus akcijų kainos mažėjo. OMXV per savaitę nukrito 0.56%.


  1 pav. 2015 m. liepos 2 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB Šiaulių banko įstatai. Pakeisti įstatus nuspręsta 2015 m. birželio 22 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Atlikti šie pakeitimai: su galiojančia Akcinių bendrovių įstatymo nuostata suderintas banko įstatų punktas dėl akcininkų susirinkimo teisės tvirtinti reorganizavimo arba atskyrimo sąlygas bei atsisakyta banko pranešimų skelbimo dienraštyje „Lietuvos rytas".


  2 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda INVL pirko 346 akcijas.

  NASDAQ Vilnius biržoje listinguojama investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate" užbaigė 3,1 mln. eurų netoli Rygos esančio logistikos komplekso „Dommo" pirkimo sandorį, taip padidindama savo ekonominį interesą jame nuo 50 iki 100 proc. Sandorio apmokėjimas įvyko 2015 m. liepos 2 d.
  Latvijos bendrovės „Dommo grupa" ir „Dommo biznesa parks", kurių 100 proc. akcijų priklauso „INVL Baltic Real Estate" grupei, iš viso valdo 12,8 tūkst. kvadratinių metrų logistikos centrą ir 58 hektarus žemės. Metinės „Dommo" komplekso pajamos siekia apie 0,6 mln. eurų.
  Vilniuje ir Rygoje nekilnojamąjį turtą valdanti „INVL Baltic Real Estate" įsteigta 2014 metų balandžio pabaigoje, atskyrus dalį turto nuo „Invaldos LT" (dabartinis pavadinimas „Invalda INVL" ). Nuosavas kapitalas 2015 metų pirmo ketvirčio pabaigoje siekė 14,8 mln. eurų, arba po 2,10 euro akcijai.


  3 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB parengė 2014 metų veiklos ir socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą.
  Šioje ataskaitoje pristatoma 2014 metų Bendrovės veikla bei pažanga socialinės atsakomybės srityje. Ataskaitoje apžvelgti santykiai su darbuotojais ir jų įsitraukimas į Bendrovės veiklas, ryšiai su vietinėmis Bendruomenėmis ir visuomene, aplinkos apsauga bei veikla rinkoje. Ataskaitoje aprašomos Bendrovės 2014 metų socialinės atsakomybės strateginės kryptys, veiksmai ir pasiekimai.
  „Jaučiame atsakomybę už savo darbą, todėl dirbame išvien siekdami geriausio rezultato, kartu prisidėdami prie vietinių bendruomenių stiprėjimo, saugodami aplinką", - sako Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamyba", AB, valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
  Bendrovė yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo" (angl. Global Compact) narė ir teikia kasmetinę Pažangos ataskaitą, parengtą remiantis dešimčia susitarimo principų.
  Bendrovės socialinės atsakomybės Pažangos ataskaitos skelbiamos įmonės interneto svetainėje www.gamyba.le.lt (socialinės atsakomybės skiltyje), vertybinių popierių biržos NASDAQ Baltic svetainėje bei „Pasaulinio susitarimo" svetainėje globalcompact.org.

  4 pav. Olympic Entertainment Group pirkimo savaitinis signalas @1.91.


  5 pav. Silvano Fashion Group pirkimo savaitinis signalas @1.62.

  6 pav. Savaitinis Grigiškių pildymosi signalas @1.21.

  Jul 03 11:45 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Liepos 2 D. Biržos Apžvalga

  Baltijos investuotojai atsargiai stebi pasaulio įvykius ir Graikijos situaciją. Aktyvumą Baltijos rinkose šiandien didino tiesioginiai sandoriai. Be jų rinka būtų visiškai sekli.
  Optimizmo trūksta, nors indeksai, išskyrus Rygos akcijų, šiandien žaliavo. Labiau kilo likvidžiausios akcijos.


  1 pav. AB „Klaipėdos nafta" naftos bei Subačiaus kuro bazės (SKB) terminaluose per 2015 m. birželio mėnesį į talpyklas perkrovė 634 tūkst. tonų naftos produktų, 56,9 proc. daugiau nei 2014 m. birželio mėn., kai buvo perkrauta 404 tūkst. tonų.
  Viso per pirmą 2015 m. pusmetį į naftos terminalo talpyklas perkrauta 3.328 tūkst. tonų naftos produktų, 33,2 proc. daugiau nei atitinkamu 2014 metų periodu, kai į talpyklas perkrauta 2.499 tūkst. tonų naftos produktų. Tokį 2015 m. krovos padidėjimą nulėmė didesnė AB „Orlen Lietuva" naftos produktų krova bei didesni naftos produktų srautai atgabenti iš Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų.
  Per 2015 m. birželio mėn. Bendrovės Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 351 tūkst. MWh gamtinių dujų, o viso per šešis 2015 m. mėnesius - 2.640 tūkst. MWh (ši veikla pradėta vykdyti 2014 m. lapkričio 27 d.).
  Bendrovės naftos terminalo ir Subačiaus kuro bazės 2015 m. birželio mėnesio preliminarios pardavimo pajamos sudaro 3,1 mln. eurų (10,7 mln. litų), 34,8 proc. daugiau lyginant su 2014 m. birželio mėnesio pardavimo pajamomis (2,3 mln. eurų arba 7,9 mln. litų).
  Preliminarios SGD terminalo 2015 m. birželio mėn. pardavimo pajamos sudaro 5,4 mln. eurų (18,6 mln. litų), kurios lygios vienai dvyliktajai 2015-iems metams Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintų būtinųjų SGD terminalo eksploatavimo sąnaudų bei vienai dvyliktajai SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų grąžos sumai.
  AB „Klaipėdos nafta" naftos terminalo ir SKB 2015 m. pirmų šešių mėn. preliminarios pardavimo pajamos - 21,3 mln. eurų (73,5 mln. litų), kurios, lyginant su 2014 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (16,7 mln. eurų arba 57,7 mln. litų), yra 27,5 proc. didesnės.
  Viso Bendrovės 2015 m. pirmo pusmečio preliminarios pardavimo pajamos - 53,7 mln. eurų (185,3 mln. litų), o atitinkamai 2014 m. - 16,7 mln. eurų arba 57,7 mln. litų.
  Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  2 pav. AB Šiaulių bankas 2015 m. liepos 1 d. gavo Konkurencijos tarybos leidimą vykdyti koncentraciją AB Šiaulių bankui įsigyjant 100 proc. AB banko „Finasta" akcijų ir 100 proc. akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Finasta" akcijų.
  Pirkimo signalas galioja.


  3 pav. Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid" parengė ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateikė Lietuvos elektros perdavimo tinklų 10 metų plėtros planą 2015-2024 metams. Dokumentas ruošiamas ir atnaujinamas kas metai, jame įtraukti visi reikšmingi elektros gamybos ir perdavimo infrastruktūros įrenginiai, tenkinsiantys elektros vartojimo poreikį.

  Prognozuojama, kad elektros poreikis augs vidutiniškai 2,6 proc. per metus ir 2024 metais šalyje bus suvartojama 13,9 teravatvalandžių elektros energijos. Didžiausias augimo potencialas - aptarnavimo paslaugų sektoriuje ir pramonėje.
  Planuojama, kad nacionalinė elektros sistema nuo 55 iki 83 proc. elektros vartojimo poreikio galėtų tenkinti savo jėgomis. Nuo 2016 metų sausio 1 d. veiksiančios naujos elektros jungtys padidins reikiamos galios prieinamumą tiek, kad galimybės apsirūpinti elektra bus viršijamos nuo 1,9 iki 2,5 kartų.
  „Vertinant situaciją elektros rinkos kainų kontekste, tikėtina, kad tik apie 22 proc. Lietuvoje vartojamos elektros bus pagaminta vietinėse elektrinėse, o didžioji dalis elektros bus importuojama," - sako Daivis Virbickas, „Litgrid" valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
  Per 10 metų planuojamos investicijos į elektros perdavimo tinklą sieks 870 mln. eurų. „Reikšmingiausia šių investicijų dalis bus skirta tinklų ir sistemų integracijai su žemynine Europa ir sistemos patikimumui užtikrinti: du trečdaliai investicijų bus investuota į strateginių valstybės tikslų elektros sektoriuje įgyvendinimą, 26 proc. - elektros perdavimo patikimumo užtikrinimo projektams," - sako D. Virbickas. Išsamus Lietuvos elektros perdavimo tinklų 10 metų plėtros plano pristatymas planuojamas rudenį.


  4 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  5 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  6 pav. INVL Baltic Real Estate ir INVL Baltic Farmland pozicijose beveik 15% akcijų kainų kilimas. Kokios ir reikėjo tikėtis po naujienų. INVL Baltic Farmland pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


  7 pav. Agrowill Group suveikė pirkimo signalas.

  8 pav. VEF Radiotehnika RRR pozicijoje parduotos 5 akcijos. Tikriausiai, tos pačios, pirktos su 1000% pabrangimu. Nuostolis 97.53%.

  Jul 02 10:37 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Liepos 1 D. Biržos Apžvalga

  Šiandien buvome pasyvesni nei įprastai, bet optimizmo - tai nors tvenkinį tvenk. „Rodos ir Graikijos nebuvo,/Kreditų upeliai išdžiūvo...".
  Gal naujienos, gal geras oras šiandien vertė investuotojus plačiau atverti pinigines ir drąsiau pirkti. Bet ir tai tik latviai ir estai. Lietuviai antra diena iš eilės akcijas pardavinėja.


  1 pav. „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2015 m. birželio mėnesį sudarė 15,8 mln. eurų ir buvo 8,0% didesnė nei 2014 m. birželio mėnesio apyvarta.
  2015 m. 2-ą ketvirtį „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 45,9 mln. eurų, arba 8,6% daugiau, nei 2014 metais.
  2015 m. sausio - birželio mėnesiais „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 88,0 mln. eurų, arba 9,0% daugiau, nei 2014 metais.
  „Aprangos" grupės tinklo apyvarta 2015 metų sausio - birželio mėnesiais Lietuvoje sudarė 53,3 mln. eurų arba 8,5% daugiau nei 2014 metų sausio - birželio mėnesiais.
  Per 2015 m. pirmą pusmetį „Aprangos" grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 21,8 mln. eurų ir padidėjo 3,4%.
  Per 2015 m. pirmą pusmetį „Aprangos" grupės tinklo apyvarta Estijoje sudarė 12,9 mln. eurų ir padidėjo 22,4%.
  Šiuo metu „Aprangos" grupė Baltijos šalyse valdo 166 parduotuvių tinklą (98 Lietuvoje, 45 Latvijoje ir 23 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 77,0 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis 7,7%.
  Per 2015 m. I-ą pusmetį „Aprangos" grupė atidarė 9 naujas parduotuves, 5 rekonstravo bei 4 uždarė.
  Pirkimo signalas @2.81.


  2 pav. Baltikos birželio pajamos paaugo 5%.
  Pirkimo signalas @0.387.


  3 pav. AB „INVL Baltic Farmland" gavo šį pranešimą:
  Eglės Surplienės pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (deklaruojama peržengimo riba - 50 proc., ribos peržengimo priežastis - emitento naujo vadovo paskyrimas).


  4 pav. AB „City Service" informuoja, kad 2015 m. liepos 1 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai su padidintu iki 9 483 000 EUR įstatiniu kapitalu, o AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas" paskelbė vertybinių popierių įvykį dėl padidintos Bendrovės akcijų nominalios vertės (nuo 0,29 EUR iki 0,30 EUR) registravimo. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, 2015 m. liepos 3 d. depozitoriume turėtų būti registruotas minėtas Bendrovės akcijų nominalios vertės padidinimas.


  5 pav. Silvano Fashion Group pildymosi signalas @1.37.


  6 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.746.


  7 pav. Olympic Entertainment Group prikimo signalas @1.89.

  8 pav. Panevėžio statybos tresto pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

  Jul 01 2:47 PM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.