Paul Diaconescu
Tech, long-term horizon
Tech, long-term horizon
Member since: 2009
Jo Lim, Contributor
Sneha Shah, Contributor
John Mauldin, Contributor
Tim Iacono, Contributor
Radu Haraga, Contributor
Wildebeest, Contributor
Charlie Price, Contributor
Paul Price, Contributor
Cullen Roche, Contributor
David White, Contributor
Sean Hannon, Contributor
Philip Davis, Contributor
Prieur du Plessis, Contributor
John Lounsbury, Contributor