alexfigu
Long/short equity, growth, macro
Long/short equity, growth, macro
Member since: 2012