Mehta Biotech Capital
Long/short equity, momentum, event-driven, biotech
Mehta Biotech Capital
Long/short equity, momentum, event-driven, biotech
Member since: 2011