964500
Long/short equity, tech, biotech
Long/short equity, tech, biotech
Member since: 2011