Seeking Alpha

ThomasOrton

ThomasOrton
Send Message
View ThomasOrton's StockTalks BY TICKER:
  • ThomasOrton
    calls nine months out on AAPL
    8/9/11
    Reply