Entering text into the input field will update the search result below

2014 M. Lapkričio 12 D. Biržos Apžvalga

Nov. 12, 2014 12:30 PM ET
Nojus profile picture
Nojus's Blog
101 Followers
Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

Trečiadienį kiek aktyvesni investuotojai buvo Talino biržoje. Čia Tallink Grupp ir Silvano Fashion Group akcijomis sugeneruota apie pusę visos rinkos apyvartos.
Vilniuje didesniu investuotojų susidomėjimu pasižymėjo Aprangos ir TEO akcijos. Pastarųjų kaina toliau krenta.
Bendra nuotaika pesimistinė. Šiandien kilo tik Rygos akcijų indeksas.


1 pav. 2014 metų 9 mėnesių AB „INVL Technology" neaudituoti grynieji nuostoliai siekė 3 tūkst. litų (0,87 tūkst. eurų).
Finansinės ataskaitos apima tarpinį finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d., todėl palyginamųjų duomenų nėra.
Papildoma informacija:
Investicijų į informacijos technologijų verslus įmonės „INVL Technology" nuosavas kapitalas 2014 metų rugsėjo pabaigoje siekė 17,104 mln. litų (4,95 mln. eurų), arba 28,86 lito (8,36 euro) akcijai.
„INVL Technology" veiklą pradėjo 2014 m. balandžio pabaigoje, po atskyrimo nuo vienos didžiausių Lietuvoje turtą valdančių ir investuojančių bendrovių „Invalda LT", todėl bendrovės rezultatas skelbiamas tik už penkis veiklos mėnesius. „INVL Technology" per šį laikotarpį patyrė 3 tūkst. litų (0,87 tūkst. eurų) nuostolių.
Lyginant su pusmečio pabaiga, investicijos į BAIP grupę vertė sumažėjo 2,727 mln. litų (0,79 mln. eurų) iki 16,996 mln. litų (4,92 mln. eurų). Tai lėmė BAIP grupės pastarųjų 12 mėnesių pelno prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjimas nuo 5,111 mln. litų (1,48 mln. eurų) (2014 m. birželio pabaigoje) iki 4,805 mln. litų (1,39 mln. eurų) (2014 m. rugsėjo pabaigoje) bei Vidurio ir Rytų Europos technologijų įmonių daugiklio sumažėjimas nuo 7,6 iki 7,3.
„Tikimės sėkmingos BAIP grupės metų pabaigos ir tuo pačiu atliekame paruošiamuosius darbus, kurie yra būtini siekiant naujo kapitalo pritraukimo bei investuojant toliau 2015 metais", - sakė „INVL Technology" direktorius Darius Šulnis.
„INVL Technology" priklauso 80 proc. į IT įmones investuojančios BAIP grupės akcijų.
BAIP grupės, dirbančios informacinių technologijų ir teisinės informatikos srityje, konsoliduotos pajamos neaudituotais duomenimis per 2014 m. 9 mėn. pasiekė 40,302 mln. litų (11,67 mln. eurų) - 30 proc. daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais - 31,084 mln. litų (9 mln. eurų). BAIP grupės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) augo 21 proc. iki 3,015 mln. litų (0,87 mln. eurų). Tuo pačiu laikotarpiu pernai - 2,493 mln. litų (0,722 mln. eurų).


2 pav. Tallink Grupp pozicijoje viešpatavo meškos. Kainą numetė su gap'u. Tuo pačiu susiformavo pildymosi signalas @0.671.


3 pav. Aprangos pozicijoje susiformavo stiprus pasipriešinimus. Kainai jį prakirtus - pildomės.


4 pav. TEO LT kaina nesiruošia kilti aukščiau Aligatoriaus.


5 pav. Panevėžio statybos tresto akcijų kaina pramušė palaikymą. Pirkti rizikinga.


6 pav. Lietuvos dujų pozicijoje suveikė pildymosi signalas. Kitas pildymosi signalas @0.656.

7 pav. Lietuvos energijos gamybos pirkimo signalas @0.796.

Seeking Alpha's Disclosure: Past performance is no guarantee of future results. No recommendation or advice is being given as to whether any investment is suitable for a particular investor. Any views or opinions expressed above may not reflect those of Seeking Alpha as a whole. Seeking Alpha is not a licensed securities dealer, broker or US investment adviser or investment bank. Our analysts are third party authors that include both professional investors and individual investors who may not be licensed or certified by any institute or regulatory body.

Recommended For You

To ensure this doesn’t happen in the future, please enable Javascript and cookies in your browser.
Is this happening to you frequently? Please report it on our feedback forum.
If you have an ad-blocker enabled you may be blocked from proceeding. Please disable your ad-blocker and refresh.