Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Vasario 3 D. Biržos Apžvalga

Antradienį Baltijos rinkose vyko gyva ir optimistinė prekyba. Daugiau akcijų kainų kilo nei krito. Aktyviausios išliko estiškos akcijos. Iš lietuviškų akcijų tarp aktyviausių buvo Šiaulių banko akcijos.
Susikaupė daug naujienų, pasižiūrim reakcijas.


1 pav. 2015 m. sausio 30 d. AB „Kauno energija" valdyba patvirtino neaudituotą AB „Kauno energija" konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.
Bendrovės 2014 m. 12 mėnesių veiklos rezultatas yra pelnas - 3.062 tūkst. Lt (887 tūkst. EUR), pardavimų pajamos - 261.570 tūkst. Lt (75.756 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija" bei jos dukterinės bendrovės - UAB „Pastatų priežiūros paslaugos" (įm. kodas 300580563) ir UAB „Kauno energija NT" (įm. kodas 303042623), pelnas- 3.066 tūkst. Lt (888 tūkst. EUR), pardavimų pajamos - 261.539 tūkst. Lt (75.747 tūkst. EUR).
2014 m. 12 mėnesių EBITDA: Bendrovės - 25.461 tūkst. Lt (7.374 tūkst. EUR), Grupės - 25.499tūkst. Lt (7.385 tūkst. EUR).
Bendrovės 2014 m. 12 mėnesių pelnas, lyginant su 2013 m. to paties laikotarpio pelnu, padidėjo dėl gautinų sumų realizacinės vertės pokyčio. Bendrovės pardavimų pajamos už 2014 m. 12 mėnesių, palyginus su 2013 m. to paties laikotarpio pajamomis yra mažesnės 23,2 proc. dėl 5,9 proc. mažesnio parduotos šilumos kiekio: 2014 m. 12 mėnesių naudingas šilumos patiekimas į tinklą sudarė 1.111 tūkst. MWh, o per 2013 m. 12 mėnesius - 1.177 tūkst. MWh, bei 14,5 proc. sumažėjusios vidutinės parduodamos šilumos kainos (2014 m. sausio - gruodžio mėn. - 23,10 ct/kWh, 2013 m. sausio - gruodžio mėn. - 27,01 ct/kWh).
Šito nelikvido rezultatai niekam neįdomūs.


2 pav. AB „Utenos trikotažas" pardavimai ketvirtąjį 2014 metų ketvirtį sudarė 13,7 mln. litų (4,0 mln. EUR) ir buvo 1,4% mažesni lyginant su tuo pačiu 2013 metų laikotarpiu. Nuo 2014 metų pradžios pardavimai siekė 54,9 mln. litų (15,9 mln. EUR) ir buvo 4,3% mažesni nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
Konsoliduoti ,,Utenos trikotažo" grupės pardavimai ketvirtąjį 2014 metų ketvirtį sudarė 16,7 mln. litų (4,8 mln. EUR) ir buvo 4,9% mažesni lyginant su tuo pačiu 2013 metų laikotarpiu. Nuo metų pradžios konsoliduoti pardavimai siekė 67,8 mln. litų (19,6 mln. EUR) ir buvo 2,6% mažesni nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Pakeitęs pardavimų struktūrą ir orientuodamasis į didesnę pridėtinę vertę kuriančius pažangius produktus, „Utenos trikotažas" šiuo metu įgauna pagreitį.
„Itin aktyviai dirbame, kurdami inovatyvias medžiagas ir pristatydami jas naujoms rinkoms. Pavyzdžiui, ką tik sukūrėme medžiagą su anglies pluoštu, apsaugančią žmogų nuo galimo elektros iškrovos pavojaus - ji iškeliaus į Austriją. Produkcija iš vilnos, taip pat medžiagos iš vilnos ir šilko gamyba, aukštesnio mikrono merino vilnos gaminiai yra naujas, augantis „Utenos trikotažo" rinkos segmentas, leidžiantis užtikrinti aukštesnį veiklos pelningumą. Sėkmingai toliau vystomas nuosavas prekinis ženklas ABOUT. Praėjusį lapkritį atidaryta pirmoji ABOUT parduotuvė Vilniuje kartu su jau veikiančia internete http://www.aboutwear.com leido 76 proc. padidinti šio prekės ženklo pardavimus, lyginant su 2013 m. ketvirtu ketvirčiu, ir 60 proc., lyginant su praėjusiais metais," - sako bendrovės generalinis direktorius Gintautas Bareika.

Akcinė bendrovė „UTENOS TRIKOTAŽAS", juridinio asmens kodas 183709468, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė) informuoja, kad 2015 m. sausio 14 d. buvo užbaigta Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo procedūra ir pakoreguota Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000109324) emisijos registracijos sąskaita: emisija padidinta iki 9 503 000 (devynių milijonų penkių šimtų trijų tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė EUR 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) (prie ankstesnės paprastųjų vardinių akcijų emisijos, kurios dydis buvo 5 000 000 paprastųjų vardinių akcijų, buvo prijungta nauja 4 503 000 paprastųjų vardinių akcijų emisija).
Nuo 2015 m. sausio 14 d. Bendrovės akcijų emisiją sudaro 9 503 000 (devyni milijonai penki šimtai trys tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė EUR 0,29 (dvidešimt devyni euro centai), o bendra nominali vertė EUR 2 755 870 (du milijonai septyni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų). Balsų skaičius 9 503 000 (devyni milijonai penki šimtai trys tūkstančiai).
Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas įgyvendinant 2009-12-03 ir 2014-03-26 neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtus sprendimus bei atsižvelgiant į Bendrovės išleistų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) savininkų pateiktus reikalavimus pakeisti 19 vienetų šių konvertuojamųjų obligacijų į 4 503 000 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas.


3 pav. AB „Lietuvos dujos", juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, praneša, kad nuo 2015 m. sausio 30 d. atsistatydino valdybos narys Tomas Šidlauskas.
Nuo 2015 m. sausio 31 d. AB „Lietuvos dujos" valdybą sudarys valdybos pirmininkas p. Liudas Liutkevičius, valdybos nariai - p. Nemunas Biknius, p. Giedrė Glinskienė ir p. Valentina Birulienė.
Akcijos kaina pildo gap'us, padarytus kritime.


4 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 792 akcijas.


5 pav. Sausio 30-ąją Šiaulių bankas baigė įpareigojančių pasiūlymų priėmimą dėl teritorijos tarp Olimpiečių, Rinktinės ir Šeimyniškių gatvių Vilniuje įsigijimo. Pasiūlymus pateikė Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės.
Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimas gali užtrukti kelias savaites, vėliau bus vykdomos derybos su viena ar keliomis atrinktomis įmonėmis.
Maždaug 8 ha teritorijoje yra Šiaulių banko antrinėms įmonėms priklausantys Žalgirio stadionas ir kiti įvairios paskirties statiniai. Šiaulių bankas šį turtą perėmė kartu su kita dalimi bankrutavusio Ūkio banko turto.

AB Šiaulių bankas pardavė jam priklausančias patalpas, esančias K. Donelaičio g. 60, Kaune, koncerno SBA įmonei „BEI Capital". Šalių susitarimu sandorio vertė neatskleidžiama.
Kaip buvo paskelbta, 2015 m. vasario 2 d. AB Šiaulių bankas pardavė jam priklausančias patalpas, esančias K. Donelaičio g. 60, Kaune, koncerno SBA įmonei „BEI Capital".
Remiantis sutarties, kurioje be Šiaulių banko dalyvavo dar trys šalys, nuostatomis, sandorio vertė yra konfidenciali. Sandoris įvykdytas Šiaulių bankui priimtina pirkėjo pasiūlyta kaina, kuri esminės įtakos banko veiklos rezultatams neturės. Sandoris yra vienas iš žingsnių, bankui įgyvendinant strategiją parduoti turtą, kurio bankas nenaudos savo veikloje.
Pranešimai rinkoje įvertinti teigiamai. Savaitinis pirkimo signalas @0.296.


6 pav. 2015 m. vasario 2 d. įvykusio AB „INVL Technology" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology" reorganizavimo ir reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Technology" jungimo būdu, prijungiant ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL Technology" teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Technology", ir tęs veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology".
1.2. Patvirtinti 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology" ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygas (apie 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology" ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2014 m. gruodžio 30 dieną, juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2014 m. gruodžio 30 dieną).
2) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
2.1. Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology", veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatus (pridedami).
2.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology", veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatų naują redakciją.
3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje:
3.1. Sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių.
3.2. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos).
3.3. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
3.4. Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

NASDAQ OMX Vilnius sprendimu AB "INVL Technology" (INC1L, ISIN kodas: LT0000128738) suteiktas stebimojo statusas.
AB "INVL Technology" visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Technology" jungimo būdu, prijungiant ją prie AB BAIP grupė, kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL Technology" teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Technology".
Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.


7 pav. „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2015 m. sausio mėnesį sudarė 15,3 mln. eurų (52,7 mln. litų) ir buvo 7,7% didesnė nei 2014 m. sausio mėnesio apyvarta.
„Aprangos" grupės tinklo apyvarta 2015 m. sausio mėnesį, lyginant su atitinkamu 2014 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 4,6%, Latvijoje padidėjo 7,2%, o Estijoje išaugo 25,1%.
Šiuo metu „Aprangos" grupė Baltijos šalyse valdo 161 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 73,2 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 5,2%.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


8 pav. Pranešame apie tai, kad AB „Klaipėdos nafta", kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė) Stebėtojų taryba 2015 m. sausio 26 d. sprendimu patvirtino nepriklausomo Audito komiteto nario bei Audito komiteto pirmininko Simono Rimašausko atsistatydinimą iš Bendrovės Audito komiteto nuo 2015 m. sausio 31 d. dėl kitų einamų pareigų.
Simonas Rimašauskas Bendrovės Audito komiteto nariu dirbo nuo pat šio komiteto įsteigimo Bendrovėje 2011 metais, nuo 2014 m. birželio 16 d. jis taip pat ėjo Audito komiteto pirmininko pareigas.

9 pav. Tallinna Vesi pelno fiksavimo signalas dar nesuveikė, bet galioja. Pildymosi signalas @14.31.