Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Vasario 6 D. Biržos Apžvalga

Penktadienį prekiavome labai aktyviai, labai optimistiškai, labai viską pirkdami. Tai čia apie estus, kur Tallink Grupp su kilusi akcijų kaina sugeneravo kiek daugiau nei tris ketvirčius visos rinkos apyvartos.

Vilniuje prekiauta santūriau. Ir net pesimistiškiau. Vilniaus indeksas krito 0.21%, kai kiti žaliavo. Įtakos kritimui galėjo turėti beveik 1% sumenkusi TEO LT akcijų kaina. Šiandien TEO LT akcijomis Vilniuje prekiauta aktyviausiai.
Visą savaitę biržose žymi bulių rinka. Labiausiai kilo Vilniaus akcijos. OMXV indeksas pakilo net 1.32%.


1 pav. Įmonių grupės „ALITA", AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. vasario 6 d., buvo priimti šie sprendimai:
1) Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos patvirtinimas
Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją (1 priedas prie Bendrovės 2015 m. sausio 15 d. pranešimo apie esminį įvykį) (pridedama prie šio pranešimo).
2) Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai.
Išrinkti 4 metų laikotarpiui Bendrovės stebėtojų tarybos nariais šiuos asmenis:
Raimondą Kurlianskį;
Ingą Žemkauskienę;
Dalių Balcerį.
Stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybos narius išrinkusiam Susirinkimui.
3) Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas
Įgalioti ir įpareigoti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos, taip pat naujus Bendrovės stebėtojų tarybos narius įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.


2 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 157 akcijas.


3 pav. Savaitinis Tallink Grupp pildymosi signalas @0.809.


4 pav. Pildomės Merko Ehitus, kainai toliau kylant.


5 pav. Savaitinis Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.91.


6 pav. Savaitinis TEO LT pildymosi signalas @1.05.


7 pav. Klaipėdos naftoje suveikė savaitinis pildymosi signalas.


8 pav. Rokiškio sūrio akcijų kaina bando atsispirti nuo dugno. Atsispyrimas nepalaikomas apyvartos. Pirkti rizikinga.


9 pav. Savaitinis Aprangos pirkimo signalas @2.74.

10 pav. Šiaulių banko savaitinis pirkimo signalas @0.296.