Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Rugsėjo 21 D. Biržos Apžvalga

Pirmadienį Baltijos rinkose pusę apyvartos sugeneravo Grigiškių akcijos su tiesioginio sandorio pagalba. O šiaip ramu, net estai ilsėjosi.
Užtat nelikvidai darė ką norėjo. Štai Gubernija vienu sandoriu plius 25% padarė; Linas minus 8% irgi vienu sandoriu. Ir daugiau panašių „stebuklų".
Bendra nuotaika labai pesimistinė biržose. Tačiau Rygos birža kardinaliai išsiskyrė. Indeksas pakilo 0.85%. Šį kartą, matyt, Brīvais Vilnis pagalba, kai su vienu sandoriu akcijos kaina pakilo 14.68%.


1 pav. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė, valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijas - 46 953 531 (keturiasdešimt šeši milijonai devyni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vieną) paprastąją vardinę nematerialiąją akciją, kurios suteikia 56,66 procento balsų akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė" visuotiniame akcininkų susirinkime, perduoti akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai".


2 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB informuoja, jog 2015 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Bendrovės skundą, kuriuo prašoma panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą „Dėl „Lietuvos energijos gamyba", AB, planinio patikrinimo", Nr. O3-818 (toliau - Nutarimas).
Bendrovė primena, jog Nutarimu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė 2014 m. rugsėjo 19 d. planinio patikrinimo aktui Nr. E3-2 ir nusprendė mažinti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 mln. Lt (6,14 mln. EUR) suma bei mažinti Bendrovės gautinas elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas 25,7 mln. Lt (7,44 mln. EUR) suma. Nutarime numatytas šių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimų įgyvendinimo laikotarpis - 2015-2016 ataskaitiniai metai.


3 pav. Tie Gubernijos 25% grafike nelabai ir matosi...


4 pav. Ventspils nafta akcijų kaina nesikuklina imti naujas aukštumas.


5 pav. Klaipėdos naftos pirkimo signalas @0.377.


6 pav. Litgrid pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


7 pav. Grigiškių pozicijoje net su tokia apyvarta nepavyko pralaužti 1.08 lygio pasipriešinimo.

8 pav. Ir kas dabar pasidarė Pieno žvaigždėms? Neperkam.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.