Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Rugsėjo 30 D. Biržos Apžvalga

Lietuviškos akcijos šiandien sugeneravo liūto dalį visos Baltijos apyvartos. Tiesioginiais Aprangos ir Linas Agro Group akcijų sandoriais ir šiaip aktyviomis Grigiškių akcijomis estų akcijos - Olympic Entertainment Group ir Tallink Grupp - pastatytos į kampą. Kur jos susigėdusios skaisčiai raudonavo. OMXT indeksas krito 0.78%.
Rygos ir Vilniaus akcijos žaliavo. Geri ketvirtiniai rezultatai laukia? Ar kaip suprasti šiandienį apsipirkimą? Sakote, šiandien visas pasaulis žaliavo? Visko gali būti...
Šiandien dar atsisveikinom su Anykščių vynu ir Įmonių grupė ALITA. Jos palieka biržą. Sandorių šiose pozicijose nebūta. Nors pasitraukia dvi bendrovės, biržos likvidumas nė kiek nenukentės. O kapitalizacija atsistatys staigiai.


1 pav. Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group", buveinės adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau - Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).
Susirinkimo data, laikas ir vieta - 2015 m. spalio 22 d. 10.00 val., viešbutis „Smėlynė", Konferencijų salė (Smėlynės g. 3, Panevėžys, Lietuva).
Susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. spalio 15 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2015 m. lapkričio 5 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
Dėl 2014-2015 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2015 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Dėl tantjemų Bendrovės valdybos nariams skyrimo patvirtinimo.
Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.
Dėl Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2015-2016 finansiniais metais rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.
Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Susirinkimo sušaukimo iniciatorius - Bendrovės valdyba.
Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2015 m. rugsėjo 28 d. priimtu nutarimu.
Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. spalio 22 d. 9.15 val.
Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. spalio 22 d. 9.55 val.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Nusimato 0,0076 euro dividendai.


2 pav. 2015 m. rugsėjo 23 d. AB Šiaulių banko valdyba priėmė sprendimą reorganizuoti AB banką „Finasta" ir AB FMĮ „Finasta", prijungiant prie AB Šiaulių banko. Valdyba patvirtino reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo tęsiančio veiklą AB Šiaulių banko įstatus.


3 pav. Praėjus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui, 2015 m. rugsėjo 29 dieną Litgrid AB ir AB SEB bankas pasirašė sutartį dėl 75 mln. eurų paskolos suteikimo.
Lėšos bus skirtos iš dalies finansuoti elektros jungtį su Švedija „NordBalt" ir pinigų srautų subalansavimui.
Paskolos trukmė 3 metai, kintama paskolos palūkanų bazė - 1 mėnesio EURIBOR.


4 pav. Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology" valdyba 2015 m. rugsėjo 29 d. nusprendė, kad 100 proc. specializuotos „Microsoft" sprendimų įmonės UAB „Acena" akcijų bus perleista kitai „INVL Technology" įmonei UAB BAIP. Sandorio vertė yra lygi „Acenos" vertei 2015 m. birželio pabaigoje - 412 tūkst. eurų, todėl sandoris įtakos „INVL Technology" veiklos rodikliams neturės.
Sandoris įgyvendinamas siekiant supaprastinti „INVL Technology" investicijų portfelio struktūrą bei valdymą apjungiant IT infrastruktūros srityje veikiančias įmones. Po akcijų perleidimo UAB „Acena" išlaikys savo pavadinimą, jai ir toliau vadovaus direktorius Marius Leščinskas.
„BAIP ir „Acena" turi ilgametę bendradarbiavimo patirtį. Kartu tęsime strateginę plėtrą Baltijos šalyse, kur teiksime integruotas bei valdomas IT paslaugas", - teigė BAIP generalinis direktorius Gytis Umantas.
„Abiejų įmonių klientams galėsime pasiūlyti darbuotojų produktyvumą didinančias paslaugas ir sprendimus, atitinkančius verslo poreikius ir generuojančius verslui greitesnę investicijų grąžą. Padėsime optimizuoti IT veiklą, optimizuoti bei automatizuoti verslo procesus bei sumažinti IT aptarnavimo išlaidas", - komentavo UAB „Acena" direktorius Marius Leščinskas.


5 pav. AB „Agrowill Group" gavo valdybos nario - Lino Strėlio pranešimą apie vadovo sandorį - akcijų netekimas. Jis pardavė 620 000 akcijų.

Įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria patvirtintas AB Agrowill Group restruktūrizavimo proceso sėkmingas užbaigimas.


6 pav. AB Pieno žvaigždės gavo pranešimą apie emitento vadovo (valdybos nario V. Klovo) sandorį dėl emitento vertybinių popierių. Jis pirko 300 000 akcijų.


7 pav. Apranga skęsta su augančia apyvarta.

8 pav. Tallink Grupp pozicijoje tik inkaras ar jau ir plyta po kaklu?

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.