Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Gruodžio 15 D. Biržos Apžvalga

Likvidžiausių antradienio Olympic Entertainment Group ir Aprangos akcijų kainos krito daugiau nei 1%, patemdamos su savimi ir indeksus. Tik Rygos akcijų indeksas žaliavo.
Rinkoje pasipylė seniai lauktos naujienos apie Lietuvos jūrų laivininkystės bankrotą ir išbraukimą iš prekybos sąrašo. Procesas atėjo prie logiškos pabaigos.


1 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta", kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui garantuoti už trečiųjų asmenų prievoles.
Priimtas sprendimas:
„Pritarti AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui:
1. Kartu su numatoma steigti AB „Klaipėdos nafta" 100 proc. kontroliuojama bendrove, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika", sudaryti jungtinės veiklos sutartį su Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG, komanditine ūkine bendrija, įsteigta ir veikiančia pagal Vokietijos įstatymus, registracijos kodas HRA 1115369, registruotos buveinės adresas Dornbusch 2, 20095, Hamburgas, Vokietija, šia jungtinės veiklos sutartimi be kita ko susitariant, kad:
1.1. AB „Klaipėdos nafta" 100 proc. kontroliuojama bendrovė, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika", ir Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG:
1.1.1. bendradarbiaus steigiant bendrą įmonę, kuri nuomotųsi ir operuotų suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo dujovežį;
1.1.2. AB „Klaipėdos nafta" 100 proc. kontroliuojama bendrovė, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika", turės galimybę naudotis dalimi suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo dujovežio pajėgumų ir dengs dalį bendros įmonės kaštų, atsižvelgiant į jungtinės veiklos sutartyje nustatytas taisykles.
1.2. AB „Klaipėdos nafta" garantuos Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG už AB „Klaipėdos nafta" 100 proc. kontroliuojamos bendrovės, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika", prievolių vykdymą pagal jungtinės veiklos sutartį ir kitus su šia sutartimi susijusius susitarimus visam jungtinės veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui, iki 14 000 000 USD.
2. AB „Klaipėdos nafta" garantuoti pagal pirmo pareikalavimo garantiją už AB „Klaipėdos nafta" 100 proc. kontroliuojamos bendrovės, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika", ir Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG steigiamos bendros įmonės, kuri nuomotųsi ir operuotų suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo dujovežį, prievolę sumokėti laivo nuomos mokestį, ta dalimi, kokia įsipareigoja sumokėti AB „Klaipėdos nafta" 100 proc. kontroliuojama bendrovė, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika", iki 13 000 000 USD.
3. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta" generalinį direktorių šiuo AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimu 1.2 p. ir 2 p. patvirtintomis pagrindinėmis garantijų suteikimo sąlygomis pasirašyti sutartis dėl garantijų suteikimo."


2 pav. AB „Vilniaus baldai" eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. gruodžio 14 d., priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas už 2015 metų 8 mėn. periodą.
Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2015 metų 8 mėn. periodą.
2. Darbotvarkės klausimas - auditoriaus išvada.
Išklausyta audito įmonės UAB „KPMG Baltics" išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2015 metų 8 mėn. periodą.
3. Darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2015 metų 8 mėn. periodo finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2015 m. 8 mėn. periodo akcinės bendrovės „Vilniaus baldai" metines finansines ataskaitas.
4. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotų 2015 metų 8 mėn. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai" konsoliduotas 2015 metų 8 mėn. finansines ataskaitas.
5. Darbotvarkės klausimas - Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai" pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 766 912 EUR
Grynasis 2015 metų 8 mėn. periodo pelnas 2 156 226 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2015 metų 8 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) (12 516) EUR
Paskirstytinas rezultatas 6 910 622 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą 591 EUR
Pelno paskirstymas į kitus rezervus -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 3 886 267 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 3 023 764 EUR
* Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 1,00 EUR dividendų.


3 pav. AB „Linas Agro Group" 2015-12-14 gavo šį akcininko pranešimą: - East Capital AB pranešimą apie balsavimo teisių netekimą. Deklaruojama peržengimo riba - 5 proc. East Capital fondai pardavė 917,677 akcijas.


4 pav. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovei „INVL Baltic Real Estate" nuo 2016 metų sausio 4 dienos vadovaus Egidijus Damulis. Jis eis šios bendrovės direktoriaus pareigas, kuriose pakeis Andrių Daukšą. Pastarasis taps „INVL Baltic Real Estate" direktoriaus pavaduotoju ir tęs karjerą kaip investicijų valdytojas vienoje pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL", aktyviai dalyvaudamas kitų šios grupės valdomų verslų vystyme bei priežiūroje.
E. Damulis pastaruoju metu ėjo bendrovių UAB „Selvaag Lietuva", UAB „Oslo namai" ir UAB „Eicore" (Comfort Hotel LT) generalinio direktoriaus pareigas. Jis taip pat yra „Baltic Sea Properties AS", UAB „Eicore" ir Lietuvos nekilnojamojo turto vystytojų asociacijos (LNPA) valdybos narys.


5 pav. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi akcinei bendrovei „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LJL1L, ISIN kodas: LT0000125999) tęsiamas stebimojo statusas.
Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.
Stebimojo statusas AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" buvo suteiktas 2015 m. lapkričio 30 d. Bendrovei paskelbus, kad 2015 m. lapkričio 27 d. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" generalinis direktorius oficialiai kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB Lietuvos jūrų laivininkystė akcijomis (LJL1L, ISIN kodas LT0000125999) nuo 2015-12-28 (imtinai).
Prekyba bus sustabdyta vadovaujantis Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 16.3 punkto nuostatomis ("Teismas iškėlė bankroto bylą" ).
Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti iš Papildomojo prekybos sąrašo AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijas (LJL1L, ISIN kodas LT0000125999 ) nuo 2015-12-31, jeigu iki šio termino įsiteisės 2015-12-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuria buvo iškelta bankroto byla AB "Lietuvos jūrų laivininkystė.
Šios finansinės priemonės bus išbraukiamos iš Papildomojo prekybos sąrašo vadovaujantis Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 19.1.4 punkto nuostatomis ("Teismas iškėlė bankroto bylą" ).
Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.


6 pav. Drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderė Lietuvoje ir Baltijos šalyse „Aprangos" grupė ir pasaulio drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderė „Inditex" ketvirtą kartą pratęsė frančizės sutartis dėl „Zara", „Bershka", „Pull and Bear", „Stradivarius" ir „Massimo Dutti" tinklų vystymo Baltijos šalyse iki 2018 metų.
„Aprangos" grupės bendradarbiavimas su „Inditex" grupe prasidėjo 2004 metais. Šiuo metu „Aprangos" grupė Baltijos šalyse valdo 42 „Inditex" tinklo parduotuves, iš jų 11 „Zara", 8 „Bershka", 8 „Pull and Bear", 6 „Stradivarius", 8 „Massimo Dutti" ir 1 „Zara Home". Parduotuvių bendras plotas sudaro 33,6 tūkst. kv. m.
2014 metais „Inditex" grupės pardavimai buvo 18,1 mlrd. eurų ir per metus išaugo 8%. 2015 m. sausio 31 d. 88 pasaulio šalyse veikė 6 683 „Inditex" grupės parduotuvės, iš kurių 873 buvo atidarytos pagal frančizės sutartis. Frančizės parduotuvių pardavimai sudarė 14% visų „Inditex" grupės pardavimų.


7 pav. 2015 m. gruodžio 15 d. City Service SE (toliau - Bendrovė) gavo pranešimą iš akcininko UAB „ICOR" apie Lietuvos banko 2015 m. gruodžio 14 d. priimtą sprendimą patvirtinti oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, cirkuliarą. UAB „ICOR" Bendrovei taip pat pateikė cirkuliaro santrauką (abu dokumentai pridedami).

Oficialaus siūlymo kaina yra 1,715 EUR už vieną paprastąją vardinę 0,30 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją (vertybinių popierių ISIN kodas EE3100126368). Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2015 m. gruodžio 18 d., pabaiga - 2015 m. gruodžio 31 d.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.