2016 M. Sausio 8 D. Biržos Apžvalga

Jan. 08, 2016 10:55 AM ET
Nojus profile picture
Nojus's Blog
102 Followers
Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

Contributor Since 2008

Trade-investor

Dėl neaiškių nuotaikų pasaulio biržose šiandien „baltiečiai" buvo santūrūs, net optimistiški - dažnai pasitaikantis derinys mūsuose.
Vilniuje aktyviai prekiauta Klaipėdos naftos akcijomis. Be tiesioginių sandorių. O kaina kilo.
Pirkėjų buvo daugiau nei pardavėjų. Indeksai kilo. Labiausiai kainas kėlė Vilniuje. OMXV šiandien paaugo 0.75%.


1 pav. AB „Žemaitijos pienas" valdyba vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. nusprendė nuo 2016 m. liepos 01 d. neberengti ir viešai neskelbti bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų.
Gaila...


2 pav. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė įgyvendins išrūgų perdirbimo projektą Tauragės mieste, Gaurės g. 23.
Projekto įgyvendinimas leis bendrovei pasiekti vieną iš pagrindinių įmonės strateginių krypčių, t.y. pasiekti „gilesnį" produkto perdirbimą bei gaminti didesnės pridėtinės vertės produktų krepšelį. Planuojama, kad projekto įgyvendinimas sustiprins įmonės konkurencines pozicijas bei turės reikšmingos teigiamos įtakos įmonės finansiniams rodikliams.
Projekto investicijos sieks 26 mln. Eurų, bus finansuojama tiek iš įmonės lėšų, tiek pasitelkus skolintą kapitalą.
Projektą planuojama pradėti 2016 metų vasario mėnesį ir užbaigti per 2017 metų pirmąjį ketvirtį.


3 pav. 2016-01-07 AB „Linas" valdybos sprendimu, AB „Linas" Bendrovė ir Įmonių grupė neberengs ir nebeskelbs tarpinės finansinės informacijos nuo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo įsigaliojimo. AB „Linas" Bendrovė ir Įmonių grupė ir toliau sudarys ir skelbs pusmečio ir metinę finansinę informaciją norminių aktų nustatyta tvarka.


4 pav. AB „Dvarčionių keramika" informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1d. tarpinė informacija 3,9,12 mėnesių nebus sudaroma.
Maža to, kad ant bankroto ribos, tai dar ir metinių ataskaitų neteiks? Nėra jau ko teikti, ar kaip suprasti?


5 pav. AB „Litgrid" (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir 2016 m. sausio 6 d. sprendimu, atsižvelgus į bendrovės stebėtojų tarybos pateiktus pasiūlymus, 2016 m. sausio 28 d. 9.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Litgrid" akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. sausio 28 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. sausio 28 d. 8.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2016 m. sausio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB „Litgrid" akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. Darbotvarkė:
Dėl UAB „Baltpool" 67 proc. akcijų paketo perleidimo.
Siūlomas sprendimas:
„1.1. Siekiant išgryninti AB „Litgrid" vykdomas veiklas, tiesiogiai nesusijusias su elektros energijos perdavimu, pritarti AB „Litgrid" valdybos 2016 m. sausio 6 d. sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 1), kuriuo nuspręsta perleisti 478 800 (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Baltpool" (įmonės kodas 302464881, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9-3, Vilnius) akcijų, sudarančių 67 proc. visų UAB „Baltpool" akcijų, UAB „EPSO-G" (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą - 387 828 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus).
1.2. Įgalioti AB „Litgrid" generalinį direktorių ir Finansų departamento direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti UAB „Baltpool" 478 800 vnt. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį bei atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su UAB „Baltpool" 478 800 vnt. akcijų pardavimu."
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


6 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda INVL pirko 9,431 akciją.


7 pav. Klaipėdos naftos pozicijoje formuojasi palaikymas ties 0.360.


8 pav. Šiaulių banko pildymosi signalas @0.308.

9 pav. Harju Elekter pirkimo signalas @2.56.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.

Recommended For You

Comments

To ensure this doesn’t happen in the future, please enable Javascript and cookies in your browser.
Is this happening to you frequently? Please report it on our feedback forum.
If you have an ad-blocker enabled you may be blocked from proceeding. Please disable your ad-blocker and refresh.