Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Sausio 22 D. Biržos Apžvalga

Ramiai, be didelio aktyvumo prekybinę savaitę Baltijos rinkose baigėme optimistiškai. Estai bandė atsigriebti už visą savaitę ir savo indeksą pakėlė 1.22%.
Tačiau visa savaitė vis tiek nusidažė raudonomis spalvomis. Labiausiai krito Vilniaus akcijos. OMXV indeksas nuvertėjo 1.51%.
Per savaitę net 14.63% sumažėjo Snaigės kapitalizacija. O labiausiai padidėjo Skano Group kapitalizacija - 6.36%.


1 pav. 2016 m. sausio 21 d. City Service SE pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje. Prašymas pateiktas atsižvelgiant į tai, kad tiek Bendrovę kontroliuojantis akcininkas UAB „ICOR", tiek ir pati Bendrovė atliko visas teisės aktuose ir 2015 m. lapkričio 6 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose numatytas procedūras, būtinas Bendrovės akcijų išbraukimui iš prekybos Nasdaq, - t. y. Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau - WSE) ir buvo įgyvendintas oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti jas iš prekybos Nasdaq.
Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos datą nustatys Nasdaq valdyba, priimdama atitinkamą sprendimą ir ši data pagal Nasdaq Listingavimo taisykles negali būti vėlesnė kaip 6 mėnesiai nuo Nasdaq valdybos sprendimo priėmimo dienos. Nasdaq priėmus sprendimą Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka atskirai informuos apie tai, nuo kurios datos Bendrovės akcijos bus išbrauktos iš prekybos Nasdaq.
Išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos Nasdaq, jos toliau liks įtrauktos į prekybą ir jomis bus galima prekiauti WSE.
Bendrovė taip pat informuoja, kad jos akcininkai, ketinantys Bendrovės akcijomis prekiauti WSE, gali pasirinkti vieną iš šių alternatyvų:
1) atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą tiesiogiai pas vieną iš Lenkijoje veikiančių ir licencijuotų finansų tarpininkų, esančių WSE nariu. Jei akcininkas pasirinks šią alternatyvą, pavedimai dėl Bendrovės akcijų pirkimo ar pardavimo bus vykdomi per šį Lenkijos finansų tarpininką, pagal atitinkamo tarpininko numatytas procedūras, sąlygas ir terminus; arba
2) prekybą Bendrovės akcijomis WSE vykdyti per finansų tarpininką, pas kurį šiuo metu apskaitomos Bendrovės akcijos, turimos atitinkamo akcininko, jei tarpininkas suteikia tokią galimybę (daugelis tarpininkų, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje, tokią galimybę suteikia). Jei akcininkas pasirinks šią alternatyvą, procedūra dėl prekybos Bendrovės akcijomis WSE iš esmės nesiskirs nuo to, kaip ji vykdoma Nasdaq. Pavedimai dėl Bendrovės akcijų pirkimo ar pardavimo bus vykdomi per minėtą finansų tarpininką. Bendrovės akcininkai, norėdami pasirinkti šią alternatyvą ir siekdami išsiaiškinti, ar ši alternatyva galima pas finansų tarpininką, kuris apskaito jo turimas Bendrovės akcijas, taip pat sužinoti detalias Bendrovės akcijų prekybos WSE procedūras, sąlygas ir terminus, turėtų kreiptis į atitinkamą finansų tarpininką.


2 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda INVL pirko 15,559 akcijas.


3 pav. Nasdaq Riga nusprendė delistinguoti AS „Ventspils nafta" 10,447,951 akcijų iš Baltic Main List sąrašo nuo š.m. sausio 25 d.


4 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje tikrai formuojasi palaikymas.


5 pav. Dieninis Tallinna Kaubamaja Grupp pirkimo signalas @6.61. Savaitiniame grafike dar ramu, pardavimo signalas @6.45 penktadienio sesijos gale.


6 pav. Aprangos akcijų kaina visą savaitę ieškojo dugno. Nepanašu, kad jau rado...


7 pav. Šiaulių banko akcijų kaina gali pradėti kilimą artimiausiu metu.

8 pav. Grigeo Grigiškių pozicijoje dviejų dienų kainos grafike susiformavo pirkimo signalas @1.05.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.