Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Vasario 8 D. Biržos Apžvalga

Apyvartos šiandien Baltijos rinkose džiugino. Ir jos išsidalino tarp daugelio akcijų. Ir ne visi laurai atiteko estams.
Gerai sekėsi ir Grigeo Grigiškių akcijoms. Tiesioginių sandorių pagalba jos sugeneravo šimtatūkstantinę apyvartą.
Deja, kitoms lietuviškoms akcijoms buvo toli gražu iki Grigeo. Čia apyvartos jau buvo 10 kartų mažesnės.


1 pav. AB „Vilniaus degtinė" gavo East Capital (NYSE:LUX) Fund pranešimą apie balsavimo teisių perleidimą (deklaruojama peržengimo riba - 5 proc., ribos peržengimo priežastis -balsavimo teisių perleidimas) ir Marie Brizard Wines and Spirits pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (deklaruojama peržengimo riba - 75 proc., ribos peržengimo priežastis - balsavimo teisių įgijimas).
AB „Vilniaus degtinė" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Marie Bizard Wines and Spirits pirko 2,233,476 akcijas.


2 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB, kurios buveinė - Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuva, juridinio asmens kodas - 302648707, informuoja, jog 2016 m. vasario 8 d. gavo pagrindinės akcininkės „Lietuvos energija", UAB (toliau - „Lietuvos energija" ), kurios buveinė - Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas - 301844044, pranešimą apie inicijuojamą akcijų išpirkimą.
Šio pranešimo pateikimo dieną „Lietuvos energijai" nuosavybės teise priklauso 610 515 515 (šeši šimtai dešimt milijonų penki šimtai penkiolika tūkstančių penki šimtai penkiolika) paprastųjų vardinių 0,29 Eur (nulis eurų 29 ct) nominaliosios vertės „Lietuvos energijos gamybos" akcijų, suteikiančių 96,13% balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcijos išperkamos vadovaujantis (NYSE:I) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2014 (toliau - Teismo nutartis), ir (ii) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1126 (toliau - Nutarimas).
Išperkamos akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ smulkiųjų akcininkų akcijos, kurios prilyginamos „Lietuvos energijos gamybos" akcijoms pagal Nutarime nurodytą santykį - už vieną turėtą akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akciją suteikta 1,37 „Lietuvos energijos gamybos" akcijos. Vienos išperkamos „Lietuvos energijos gamybos" paprastosios vardinės akcijos kaina - 1,2959 euro.
Išperkamas tik tas akcijų kiekis, kurį:
akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (pasibaigusios po reorganizavimo 2011 m. rugpjūčio 5 d.) smulkusis akcininkas nuosavybės teise valdė ne vėliau kaip 2008 m. rugpjūčio 5 dieną (VP ISIN kodas LT0000126351), ir
kurios
(ii) buvo konvertuotos į Lietuvos energija, AB (2013 m. rugpjūčio 5 d. pavadinimas pakeistas į „Lietuvos energijos gamyba" ) akcijas (VP ISIN kodas LT0000128571) 2011 m. rugpjūčio 5 d. po reorganizavimo pasibaigus akcinei bendrovei LIETUVOS ELEKTRINĖ, bei
kurios
(NASDAQ:III) nebuvo perleistos tretiesiems asmenis iki akcijų išpirkimo dienos.
Pažymėtina, kad akcijos, kurios nuo 2008 m. rugpjūčio 5 d. iki akcijų išpirkimo dienos buvo perleistos tretiesiems asmenims, tačiau šiuo laikotarpiu akcininkų įsigytos pakartotinai, nebus išperkamos. Nesant galimybės nustatyti, kurios individualiais požymiais neapibrėžtos vienarūšės akcijos perleistos iki akcijų išpirkimo momento, laikoma, kad perleistos anksčiausiai įsigytos akcijos.
Pranešimas apie „Lietuvos energijos gamybos" akcijų išpirkimą bus skelbiamas 2016 m. vasario 9 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojo (VĮ Registrų centras) leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
Per nustatytą 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį po pranešimo apie „Lietuvos energijos gamybos" akcijų išpirkimą paskelbimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo (VĮ Registrų centras) leidžiamame elektroniniame leidinyje 2016 m. vasario 9 d. visi smulkieji akcininkai turi teisę pareikalauti, jog „Lietuvos energija" išpirktų jų turimas akcijas, tenkinančias anksčiau nurodytus kriterijus. To nepadarę akcininkai, pasibaigus nurodytam 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui, praras teisę reikalauti išpirkti Nutarime nurodytas akcijas už Teismo nutartyje ir Nutarime nustatytą kainą.
Dėl akcijų išpirkimo akcininkai turėtų kreiptis į AB SEB banko klientų aptarnavimo padalinius jų darbo valandomis. Akcininkams patogiu minėtų padalinių darbo laiku AB SEB bankas, atstovaudamas „Lietuvos energiją", iš akcininkų priims akcijų išpirkimo paraiškas ir sudarys su jais akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. Už išperkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais Lietuvos Respublikos įstatymų ir akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nustatyta tvarka, pervedant pinigus už išperkamas akcijas į akcininkų nurodytas sąskaitas, ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po minėtų 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpio, skirto paraiškų iš akcininkų priėmimui, pabaigos.
Akcininkas fizinis asmuo akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui privalo pateikti tokius dokumentus ir informaciją:
asmens tapatybę liudijantį dokumentą (galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę);
banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį;
išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos apie jo turėtas akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijas (VP ISIN kodas LT0000126351) su istorija apie akcijų judėjimą už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 5 d. iki 2011 m. rugpjūčio 25 d. ir išrašą apie jo turėtas Lietuvos energija, AB (nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. vadinasi „Lietuvos energijos gamyba" ) akcijas (VP ISIN kodas LT0000128571) su istorija apie akcijų judėjimą už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento.
Jei akcininkas susituokęs:
pasirašyti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį turi atvykti abu sutuoktiniai (abu privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) arba atvykęs vienas sutuoktinis turi pateikti notaro patvirtintą kito sutuoktinio įgaliojimą parduoti akcijas;
jei akcijos yra akcijų pirkimo-pardavimo sutartį sudarančio sutuoktinio asmeninė (ne bendroji jungtinė) nuosavybė, jis turi pateikti tai įrodančius dokumentus.
Jei asmuo akcijas yra paveldėjęs:
kartu su 1-3 punkte nurodytais dokumentais, papildomai pateikti paveldėjimo faktą įrodančius dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą ar notarui pateiktą prašymą dėl palikimo priėmimo, jei paveldėjimo teisės liudijimas dar nėra išduotas).
Akcininkas juridinis asmuo akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui privalo pateikti tokius dokumentus ir informaciją:
bendrovės išrašo iš juridinių asmenų registro kopiją;
bendrovės įstatų kopiją;
asmeniui išduotą įgaliojimą pasirašyti sutartį arba atitinkamą valdymo organų sprendimą;
asmeniui išduotą įgaliojimą bendrovės vardu atlikti pavedimus ir teikti kitus nurodymus, susijusius su pavedimų vykdymu;
banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį;
išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos apie jo turėtas akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijas (VP ISIN kodas LT0000126351) su istorija apie akcijų judėjimą už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 5 d. iki 2011 m. rugpjūčio 25 d. ir išrašą apie jo turėtas Lietuvos energija, AB (nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. - „Lietuvos energijos gamyba" ) akcijas (VP ISIN kodas LT0000128571) su istorija apie akcijų judėjimą už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento.


3 pav. Harju Elekter akcijų kaina su didele apyvarta atsitrenkė į pasipriešinimą. Galime sulaukti ir korekcijos.


4 pav. Grigeo Grigiškių akcijų kaina krito su apyvarta. Nors pirkėjų irgi netrūko, susiviliojusių žemesne kaina.


5 pav. Agrowill Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


6 pav. Brent nafta niekaip neranda krypties. Gal apsitupės iki vasaros?..

7 pav. Aukso kovo mėn. ateities sandorių kaina nuolatiniame kilime.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.