2016 M. Vasario 19 D. Biržos Apžvalga

Feb. 19, 2016 11:36 AM ET
Nojus profile picture
Nojus's Blog
102 Followers
Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

Contributor Since 2008

Trade-investor

Penktadienį prekiavome beveik be naujienų. Liūto dalis apyvartose vėl atiteko estiškoms akcijoms. Skaityk, vien tik Taline prekyba ir vyko.
Vilniuje dar kažką bandė Grigeo Grigiškių ir Aprangos akcijos sugeneruoti. Bet be tiesioginių sandorių nieko nepavyko. Pardavėjai kažkaip nenoromis šias akcijas pardavinėjo...
Indeksai pasirinko priešingas kryptis. OMXV indeksas šiandien krito 0.29%, kai kiti žaliavo.
O per savaitę nukrito Rygos akcijų indeksas. Talino indeksas per savaitę pakilo net 2.23%.


1 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) informuoja apie 2016 m. vasario 19 d. įvykusiuose Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose priimtus sprendimus.
Bendrovės stebėtojų taryba posėdyje priėmė šiuos sprendimus:
Atsižvelgiant į tai, kad Juozas Bartlingas Bendrovei ir jos patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija", UAB, pateikė pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos nario (pirmininko) ir generalinio direktoriaus pareigų, atšaukti Bendrovės valdybos narį (pirmininką) ir generalinį direktorių J. Bartlingą iš Bendrovės valdybos nario (pirmininko) pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Atšaukti Vidmantą Salietį iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. V. Salietis iš valdybos atšaukiamas įgyvendinus Bendrovės vykdytos komercinės elektros energijos didmeninės prekybos veiklos perkėlimo į Energijos tiekimas UAB projektą ir atlikus su tuo susijusius Bendrovės struktūros pokyčius.
Atsižvelgiant į patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija", UAB, Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, paskirti Eglę Čiužaitę į Bendrovės valdybą nuo šio sprendimo priėmimo dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
Bendrovės valdyba tą pačią dieną įvykusiame posėdyje priėmė sprendimą išrinkti E. Čiužaitę į Bendrovės valdybos pirmininkės ir Bendrovės generalinės direktorės pareigas. Valdybos pirmininkės pareigas E. Čiužaitė pradės eiti nuo sprendimo priėmimo dienos, o generalinės direktorės - nuo 2016 m. vasario 22 d.
Iki 2015 m. gruodžio 2 d. E. Čiužaitė dirbo Bendrovės valdyboje ir buvo atsakinga už finansų ir administravimo sritį. 2015 m. gruodžio 3 d. ji buvo išrinkta į AB „Energijos skirstymo operatorius" valdybą, iš kurios atšaukta 2016 m. vasario 19 d.
Bendrovės valdyboje dirbs E. Čiužaitė (valdybos pirmininkė), Darius Kucinas (kuruoja elektros ir šilumos energijos gamybą), Adomas Birulis (atsakingas už Bendrovės strategiją ir plėtros projektų priežiūrą) ir Mindaugas Kvekšas (atsakingas už finansų ir administravimo sritį).
J. Bartlingas Bendrovėje tęs veiklą gamybos procesų tobulinimo srityje.
Akcijos kaina jau krenta į istorines žemumas. Pirkti rizikinga.


2 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius" (toliau - ESO, Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, bendras AB „Energijos skirstymo operatorius" išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas - LT0000130023.
Bendrovė informuoja apie 2016 m. vasario 19 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje priimtus sprendimus.
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje nuspręsta:
1. Atsižvelgiant į tai, kad Eglė Čiužaitė Bendrovei ir jos patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija", UAB pateikė pranešimą apie atsistatydinimą iš ESO valdybos narės ir Finansų ir administravimo tarnybos direktorės pareigų, atšaukti Eglę Čiužaitę iš Bendrovės valdybos narės ir Finansų ir administravimo tarnybos direktorės pareigų nuo ją atšaukusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.
2. Atsižvelgiant į „Lietuvos energija", UAB kuriai priklauso 94,98 proc. ESO akcijų, 2016 m. vasario 19 d. stebėtojų tarybos sprendimą ir „Lietuvos energija", UAB Stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto nuomonę, Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu finansų ir administravimo sritį, paskirti Augustą Dragūną nuo jį išrinkusios ESO stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos iki veikiančios ESO valdybos kadencijos pabaigos.
Naujai išrinktas ESO valdybos narys užims Bendrovės Finansų ir administravimo tarnybos direktoriaus pareigas.


3 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas.


4 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


5 pav. Grigeo Grigiškių akcijų kaina antra savaitė iš eilės spaudžiama korekcijos. Susiformavo palaikymas ties 0.989.


6 pav. Aprangos pozicijoje susiformavo palaikymas ties 2.50. Ar tai tik eilinis dugnas - laiko klausimas.


7 pav. Amber Grid pozicijoje suveikė savaitinis pildymosi signalas.


8 pav. Tallinna Vesi savaitinis pirkimo signalas @14.00.


9 pav. Agrowill Group savaitinis pelno fiksavimo signalas @0.344.

10 pav. Auksas šią savaitę pažymėtas meškos letena. Bet vasario fjūčerių kainai dar gerokai virš Aligatoriaus. Po beveik 9% kilimo praeitą savaitę ir keturių savaičių iš eilės kilimo, korekcija yra ne tik logiška, bet ir sveika.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.

Recommended For You

Comments

To ensure this doesn’t happen in the future, please enable Javascript and cookies in your browser.
Is this happening to you frequently? Please report it on our feedback forum.
If you have an ad-blocker enabled you may be blocked from proceeding. Please disable your ad-blocker and refresh.