Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Kovo 1 D. Biržos Apžvalga

Nors šiandien visi indeksai žaliavo, kilusių akcijų kainų buvo mažiau negu kritusių. Keistas optimizmas rinkoje. Bet pakankamai aktyvus.
Šiandien Tallink Grupp akcijos vėl lenkės visas kitas akcijas savo likvidumu. Ne be tiesioginių sandorių pagalbos. O kaina krito.
Šiandien dar buvo kelios rezultatų naujienos (arba vėlyvos vakarykštės) ir vienas solidus dividendų pažadas.


1 pav. „City Service" grupės tęstinės veiklos konsoliduotos pajamos per praeitus metus sudarė 166 mln. eurų ir buvo 8 proc. mažesnės, palyginus su 2014-aisiais, kai „City Service" grupės pajamos siekė 181,3 mln. eurų. Laikotarpio tęstinės veiklos grynasis pelnas sudarė 6,2 mln. eurų, o tęstinės veiklos EBITDA siekė 10,1 mln. eurų - atitinkamai 22 proc. daugiau ir 18 proc. mažiau, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais.
„City Service" grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje. Įmonių grupės aptarnaujamų pastatų plotas siekia daugiau kaip 38,8 mln. kv. metrų.


2 pav. AB Agrowill Group įmonių grupės 2015 m. dvylikos mėnesių pajamos buvo 47,42 mln. eurų. Palyginimui 2014 metų dvylikos mėnesių audituotos AB Agrowill Group pajamos buvo 41,95 mln. eurų.
2015 metų dvylikos mėnesių neaudituotas grynasis pelnas sudarė 3,87 mln. eurų., o 2014 m. to paties laikotarpio AB Agrowill Group audituotas grynasis pelnas siekė 10,3 mln. eurų.
2015 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 10,56 mln. eurų. 2014 m. dvylikos mėnesių AB Agrowill Group EBITDA buvo 7,08 mln. eurų.
Pildymosi signalas @0.368.


3 pav. „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2016 m. vasario mėnesį sudarė 13,5 mln. eurų ir buvo 8,0% didesnė nei 2015 m. vasario mėnesio apyvarta.
2016 m. sausio - vasario mėnesiais „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 29,7 mln. eurų, arba 7,1% daugiau nei 2015 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos" grupės tinklo apyvarta 2016 m. sausio - vasario mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2015 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 6,6%, Latvijoje 5,2%, o Estijoje 13,0%.
Šiuo metu „Aprangos" grupė Baltijos šalyse valdo 172 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 78,3 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 6,5%.
„Aprangos" akcijos listinguojamos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialiame

APB „Apranga" įsteigė 20-tą bei 21-ą dukterines bendroves SIA „APRANGA ECOM LV" ir OU „APRANGA ECOM EE", kurios vykdys elektroninės prekybos veiklą atitinkamai Latvijoje ir Estijoje.
Įsteigtos įmonės SIA „APRANGA ECOM LV" įstatinis kapitalas yra 2,8 tūkst. eurų. OU „APRANGA ECOM EE" įstatinis kapitalas sudaro 2,5 tūkst. eurų.
Pildymosi signalas @2.58.


4 pav. Baltikos vasario pardavimai augo 1%.


5 pav. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid" ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė aštuonias iš Europos Sąjungos (NYSE:ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartis. Pagal šias sutartis aštuoniems gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektams skirta iki 14,6 mln. eurų ES finansinė parama, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra".
Finansuojami projektai apima programinės ir technologinės įrangos diegimą bei esamos dujų perdavimo sistemos modernizavimą, diegiant pažangius infrastruktūros elementus.


6 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp jau po sesijos pranešė, kad praėjusių metų pajamos kilo 3.8%, grynasis pelnas - 8.87%. O kompanijos valdyba akcininkų susirinkimui, kuris vyks balandžio 12 d., siūlo išsimokėti 0.52 euro dividendus akcijai.


7 pav. Pildomės Silvano Fashion Group, kainai toliau kylant.


8 pav. Klaipėdos naftos akcijų kaina pildo kilime praleistą gap'ą ir koreguojasi.


9 pav. Žemaitijos pieno akcijų kaina nunešė visus stogus su išaugusia apyvarta. Pildomės, kainai toliau kylant.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.