Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Kovo 22 D. Biržos Apžvalga

Šiandien prekyba Baltijos rinkose buvo pakankamai pasyvi. Didelė dalis investuotojų vėl sugužėjo į Klaipėdos naftos poziciją ir stojo į eilę akcijoms pirkti. Kaina kilo.
Klaipėdos naftos akcijos šiandien sugeneravo didžiausią biržų apyvartą. Ir vien dėl to, kad nebuvo konkurencijos. Bendra rinkų apyvarta vos siekė pusę milijono eurų.
Nors kritusių akcijų kainų buvo daugiau nei kilusių, indeksai beveik visi žaliavo. OMXR indeksas koregavosi.

1 pav. 2016 m. kovo 21 d. AB „Klaipėdos nafta" AB Nasdaq Vilnius pateikė paraišką ir kitus dokumentus dėl akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą.
Stogas kainai uždėtas stiprus.


2 pav. Investicijų į informacijos technologijų verslus bendrovės „INVL Technology" valdoma įmonė „Inventio" už 2,385 mln. eurų įsigijo 100 proc. informacinių sistemų kūrimo bendrovės „Algoritmų sistemos" akcijų.
Sandoris užbaigtas 2016 m. kovo 18 dieną, „Inventio" gavus Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos bei Konkurencijos tarybos leidimus. Sandoriui finansuoti „INVL Technology" papildomais įnašais padidins UAB „Inventio" kapitalą iki 2,395 mln. eurų.
2015 m. „Algoritmų sistemos" padidino pajamas 22 proc. iki 2,768 mln. eurų, o grynąjį pelną - 18 proc. iki 386 tūkst. eurų.
„Algoritmų sistemų" steigėjas bei valdybos pirmininkas Rimgaudas Žaldokas toliau dirbs įmonės valdyboje, į kurią taip pat išrinkti „INVL Technology" atstovai Vytautas Plunksnis ir Vida Juozapavičienė. „Algoritmų sistemoms" toliau vadovaus Elena Vengrienė, taip pat neplanuojami ir kiti įmonės vadovybės ar darbuotojų pasikeitimai.
UAB „Algoritmų sistemos" kuria aukštos kokybės, efektyvias ir patikimas informacines sistemas didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programas įmonių verslo procesams automatizuoti. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata, finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui. Didžiausi įmonės klientai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VĮ Registrų centras, Lietuvos bankas, Vilniaus universitetas, AB „Vakarų laivų gamykla" įmonių grupė ir kiti.


3 pav. AB „Gubernija", juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data - 2016 m. balandžio 13 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia - 9.30 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.00 val. iki 9.20 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. balandžio 6 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.)
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2015 metų metinis pranešimas.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.
3. Bendrovės 2015 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2015 metų rezultato paskirstymas.
5. Audito įmonės rinkimas 2016 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimų projektai:
1. Bendrovės 2015 metų metinis pranešimas.
Konstatuojama, kad Bendrovės 2015 metų metinis pranešimas išklausomas. Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.
Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausomos. Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.
3. Bendrovės 2015 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti Bendrovės 2015 metų finansinę atskaitomybę.
4. Bendrovės 2015 metų rezultato paskirstymas.
Palikti nepaskirstytą 2015 metų metinį rezultatą.
5. Audito įmonės rinkimas 2016 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Išrinkti AB "Gubernija" 2015 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui atlikti UAB „Grant Thornton Rimess", į/k 300056169. Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę pasirašyti audito paslaugų sutartį, audito paslaugų apmokėjimui skirti 6800 Eur, neįskaitant PVM.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais ir informacija susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos bus paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente „Investuotojams".
Su šia informacija ir dokumentais, kurie bus pateikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo balandžio 1 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16 val., bendrovės buveinėje (Dvaro g. 179, Šiauliai) arba interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente „Investuotojams".


4 pav. Ne be reikalo stabdėme pildymą Olympic Entertainment Group pozicijoje. 5-ios doji žvakės iš eilės rodo investuotojų neapsisprendimą dėl tolimesnio kilimo. Korekcija laibai tikėtina.


5 pav. Nėra apyvartos, nėra pasipriešinimo pralaužimo Šiaulių banko pozicijoje. O va korekcija tai nusimato...


6 pav. Keturiais nedideliais sandoriais Pro Kapital Grupp akcijos išjudino net indeksus. Bent jau OMXB indekso kilimo priežastis tikrai buvo šios akcijos.

7 pav. Brent naftos pozicijoje buliai darosi vis aktyvesni.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.