Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Balandžio 4 D. Biržos Apžvalga

Šiandien TEO lT akcijos prisiminė gerus laikus ir pabuvo rinkos flagmanu. Tik labai jau netinkamoje rolėje.
Investuotojai akcijas intensyviai pardavinėja po dividendų dydžio už 2015 m. paskelbimo.
Taip pat aktyviai ir taip pat be tiesioginių sandorių investuotojai pirko Šiaulių banko akcijas.
Šį kartą Baltijos rinkose estiškos akcijos „stengėsi neatsilikti". Tačiau jas pirko.
Talino akcijų indeksas buvo vienintelis šiandien, kuris kilo. Rygos ir Vilniaus akcijų indeksai pasižymėjo solidžiais pokyčiais žemyn.


1 pav. AB „Litgrid" (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu, atsižvelgus į bendrovės stebėtojų tarybos pateiktus pasiūlymus, 2016 m. balandžio 26 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis „Litgrid" akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. balandžio 26 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 26 d. 9.55 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2016 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Litgrid" akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2016 m. gegužės 10 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. Pritarimas 2015 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.
Siūlomas sprendimas:
Pritarti „Litgrid" konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2015 m.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.
Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.
3. Konsoliduotų ir bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti konsoliduotų ir „Litgrid" 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2015 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.
Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti „Litgrid" valdybos pasiūlytą 2015 metų „Litgrid" pelno (nuostolio) paskirstymą.
5. Dėl naujos redakcijos „Litgrid" įstatų tvirtinimo.
Siūlomas sprendimas:
5.1. Patvirtinti naują „Litgrid" įstatų redakciją.
5.2. Įgalioti „Litgrid" generalinį direktorių Daivį Virbicką pasirašyti naujos redakcijos „Litgrid" įstatus bei asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atlikti visus veiksmus, susijusius su šios naujos „Litgrid" įstatų redakcijos patvirtinimu bei registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti „Litgrid" patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje www.litgrid.eu.
Siūloma 0.0091 euro dividendų akcijai.
Investuotojai rytoj vertins valdybos siūlymą...


2 pav. Dar nežinia, ar TEO LT akcijų kaina šiandien rado dugną. Naujausias veiklos įvertinimas.


3 pav. Tallink Grupp akcijų kainos kilimo nepalaiko apyvartos ir AO.


4 pav. Šiaulių banko akcijų kaina kyla juodomis žvakėmis. Tai reiškia, kad pardavėjai vis dar stiprūs.


5 pav. Klaipėdos naftos pozicijoje suveikė pildymosi signalas. Kitas signalas @0.435.


6 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

7 pav. Valmieras stikla šķiedra pildymosi signalas @3.79.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.