Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Gegužės 19 D. Biržos Apžvalga

Ketvirtadienį Baltijos investuotojai prekiavo jau daugelyje pozicijų, palyginus su praėjusios dienos sesija. Bet didesnių apyvartų taip ir nesugeneravo.
Tačiau pirko labiau nei pardavinėjo. Kilusių akcijų kainų rezultatas 17:14.
Įdomesnių naujienų nesulaukėme, Buvo vienas dividendinis pažadas.Visi indeksai žaliavo.
Taline buliai labai supyko ant meškų ir jas iš biržos išvijo. OMXT kilo net 1.15%.


1 pav. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu Šiaulių bankui leidžiama įregistruoti banko įstatų 3.5. punkto pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iš banko lėšų iki 109471658,33 Eur, patvirtintą 2016 m. kovo 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.


2 pav. 2016 m. gegužės 19 d. įvykusio pakartotinio AB „Agrowill Group" (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Nebuvo svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics" iki susirinkimo nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Nebuvo svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics" iki susirinkimo nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Nebuvo svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics" iki susirinkimo nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.
-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;
-išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
4.1. Vladą Lašą
4.2. Rimantą Rudzkį
4.3. Gediminą Žiemelį
4.4. Liudą Navicką
4.5. Aurimą Sanikovą
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers" Bendrovės audito įmone 2016 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų ne daugiau negu Bendrovės valdybos nustatyta kaina.

AB „Agrowill Group", valdanti ekologinio ūkininkavimo bendroves visoje šalyje, per artimiausius dvejus metus inovacijoms bei moksliniams tyrimams ketina pritraukti 20 mln. eurų investicijų.
Įgyvendindama naują tvarios veiklos viziją, bendrovė nuo šiol pagrindinį dėmesį ketina sutelkti į ekologiškų žemdirbystės ir gyvulininkystės produktų gamybą ir tolesnį inovacijų kūrimą bei tapti ne tik didžiausiu, tačiau ir pažangiausiu ekologiniu ūkiu Europoje.
Bendrovė siekia pritraukti investicijas moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui: išplėtoti naujos kartos pienininkystės ir paukštininkystės ūkį, įrengti ekologiškų pašarų gamybos liniją bei vystyti ekologiškų sėklų gamybą. Investicijos sudarys apie 17 mln. eurų. Dar 3 mln. eurų ketinama investuoti į biodujų pritaikymą traktorių kurui ir kitas sritis.
„Agrowill Group" skaičiavimais, iš gyvulininkystės fermose susidarančio mėšlo per metus ji galėtų išgauti apie 7,5 mln. kub. m. biodujų. Tai padėtų sumažinti anglies dvideginio emisiją maždaug 35 tūkst. t per metus.
Įgyvendinusi ekologinio ūkininkavimo viziją, „Agrowill Group" 2018-2019 m. planuoja per metus perdirbimui primelžti 37 tūkst. t pieno, užauginti 20 tūkst. t grūdinių kultūrų ir 28 tūkst. t daržovių bei 12 tūkst. t grybų.
Bendrovė valdo 25 500 ha dirbamos žemės ploto ir užaugina 10 000 t grybų per metus, grupės įmonėms visoje šalyje priklauso 3 500 melžiamų karvių.


3 pav. Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL" įsigis 1,14 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 557.887,29 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 250.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 135.739 vnt.
Kiekvienas akcininkas po 4,11 euro už akciją pardavė visas siūlytas akcijas.
Akcijų supirkimas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2016 m. gegužės 5 d., baigėsi - gegužės 19 d. Atsiskaitymas už supirktas akcijas įvyks gegužės 23 dieną.


4 pav. Ekspress Grupp mokės 0,05 euro dividendus. Pernai mokėjo 0,04 euro.
Pirkimo signalas @1.33.


5 pav. Olympic Entertainment Group pirkimo signalas @1.98.


6 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp pirkimo signalas @6.89.


7 pav. PRFoods pirkimo signalas @0.370.

8 pav. Auksas, vis dėl pasidavė nuotaikos prieš FED susirinkimą...

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.