Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Gegužės 24 D. Biržos Apžvalga

Po truputį, po truputį ir susigeneravo šiandien milijoninė apyvarta Baltijos rinkose. Debiudantės LHV Group akcijos šiandien buvo paklausiausios. Kaina kilo 1.42%.
Iš lietuviškų akcijų neatsilikti stengėsi Šiaulių bankas. O Žemaitijos pieno akcijų kaina, po naujienos paskelbimo, pašoko net 14.77%.
Bendros nuotaikos optimistinės. Indeksai žaliavo. Labiausiai kilo Rygos akcijų indeksas. OMXR pokytis yra 0.45%.


1 pav. AB „Žemaitijos pienas" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. birželio 14 d. šaukiamas AB Žemaitijos pienas" (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta - VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius" - posėdžių salė, adresu Sedos 34A, Telšiai.
Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracijos pradžia nuo 14:00 val., registracijos vieta - VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius" - posėdžių salė, adresu Sedos 34A, Telšiai).
Susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. birželio 7 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena - 2016 m. birželio 29 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
Bendrovės savų akcijų įsigijimo klausimai;
Dėl sekančio neeilinio akcininkų susirinkimo;
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Pagal supirkimo planą, maksimali vienos akcijos supirkimo kaina - 0.90 euro, o minimali - 0.29 euro.
Akcijos kaina rinkoje priartėjo prie maksimalio supirkimo kainos.


2 pav. "Lietuvos energijos gamyba", AB, kurios buveinė - Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuva, juridinio asmens kodas - 302648707, informuoja, jog 2016 m. gegužės 23 d. gavo pagrindinės akcininkės „Lietuvos energija", UAB (toliau - „Lietuvos energija" ), kurios buveinė - Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas - 301844044, raštą dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo vykdant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį. Vykdant išpirkimą akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijos buvo prilygintos Bendrovės akcijoms.
„Lietuvos energija" šiuo raštu informavo apie gautą AB SEB banko, kuris akcijų išpirkimo proceso metu atstovavo „Lietuvos energiją", raštą, kuriame pranešama, kad proceso metu buvo įregistruotos 1 144 akcijų pirkimo - pardavimo sutartys. Šių sutarčių pagrindu „Lietuvos energijai" perleistos 3 866 497 (trys milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septynios) Bendrovės akcijos.
Mokėtina suma už šias „Lietuvos energijos" nuosavybėn perleistas akcijas 2016 m. gegužės 23 d. buvo pervesta į AB SEB banko nurodytą sąskaitą. Tą pačią dieną piniginės lėšos buvo pervestos akcijas pardavusiems asmenims į jų prašymuose nurodytas sąskaitas.Iš viso „Lietuvos energijai" nuosavybės teise šiuo metu priklauso 614 382 012 (šeši šimtai keturiolika milijonų trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai dvylika) paprastųjų vardinių 0,29 Eur (nulis eurų 29 ct) nominaliosios vertės Bendrovės akcijų, suteikiančių 96,74% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Priminsime, kad buvusios akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo sąlygas Bendrovė skelbė 2016 m. vasario 8 d. pranešime apie esminį įvykį. Smulkieji akcininkai pateikti prašymus dėl akcijų išpirkimo galėjo iki 2016 m. gegužės 9 d.


3 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.999.


4 pav. Šiaulių banko akcijų kaina jau gali pradėti korekciją. Naujos aukštumos nepasiektos, apyvarta sumažėjusi.


5 pav. Klaipėdos naftos pildymosi signalas @0.463.

6 pav. Aukso fjūčerių kaina visiškai prarado interesą kilti. Lūkesčiai dėl FED sudaro didelį spaudimą žemyn.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.