Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Rugpjūčio 22 D. Biržos Apžvalga

Prekybinę savaitę Baltijos rinkose pradėjome santūria sesija. Pagrinde prekyba vyko Talino biržoje. Nors likvidžiausia akcija šiandien buvo Šiaulių bankas. O kaina krito net 1.39%.
Indeksai šiandien pasirinko priešingas kryptis. Rygos ir Talino akcijų indeksai kilo. Palyginamas ir Vilniaus akcijų indeksai krito po 0.10% ir 0.64% atitinkamai.


1 pav. Informuojame, kad AB Pieno žvaigždės įregistruotas įstatinis kapitalas yra 13.088.981,51 eurų, kuris padalintas į 45.134.419 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 0,29 euro nominalios vertės akcija suteikia vieno balso teisę, t.y. bendras išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra 45.134.419.


2 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta", kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. rugpjūčio 22 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui vykdyti AB „Klaipėdos nafta" Naftos terminalo II plėtros etapo (papildomas geležinkelio kelias ir estakada, šviesių naftos produktų talpyklų parko plėtra) investicinį projektą.
Priimti sprendimai:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui vykdyti AB „Klaipėdos nafta" Naftos terminalo II plėtros etapo (papildomas geležinkelio kelias ir estakada, šviesių naftos produktų talpyklų parko plėtra) investicinį projektą:
„Pritarti AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui:
1. Vykdyti AB „Klaipėdos nafta" Naftos terminalo II plėtros etapo (papildomas geležinkelio kelias ir estakada, šviesių naftos produktų talpyklų parko plėtra) investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 49,4 mln. EUR (be PVM) ir 10 % rezervą, kuris gali būti panaudotas tik išimtiniais atvejais.
2. Nustatyti, kad aukščiau nurodytas valdybos sprendimas įsigalioja tuo atveju, jeigu AB „Klaipėdos nafta" visuotinis akcininkų susirinkimas jį patvirtina, nuo tokio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos."


3 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė pardavimo signalas.


4 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp pildymosi signalas @7.45.


5 pav. Baltikos pozicijoje suveikė pelno fiksavimo signalas.


6 pav. Litgrid pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

7 pav. TEO LT pardavimo signalas @0.919.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.