GlaxoSmithKline (GSK): Q2 EPS of £0.26p. Revenue of £6.61B. (PR)

|About: GlaxoSmithKline (GSK)|By:, SA News Editor
GlaxoSmithKline (GSK): Q2 EPS of £0.26p. Revenue of £6.61B. (PR)