At the open: Dow +0.4% to 9800. S&P +0.3% to 1046. Nasdaq +0.8% to 2077. Dec. crude +1.4% to...

|By:, SA News Editor

At the open: Dow +0.4% to 9800. S&P +0.3% to 1046. Nasdaq +0.8% to 2077. Dec. crude +1.4% to $78.57. Gold +0.7% at $1,037.80. Dec. 30-year -0.55% to 119-05. 10-year -0.3%. 5-year -0.2%. Euro +0.6% vs. dollar. Yen -0.6%. Pound +0.7%.